Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 te teleladen.


BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (285 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 annexe 1 (391 ko)
   BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 (390 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 122 Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . 123 Bandteller (counter) terugzetten op nul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Onbespeelde gedeelten overslaan (Blank Skip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] vanuit de weergave van cassette en cd-wisselaar over op de zender met het gekozen programmatype. 118 Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven, met of : een ander programmatype instellen. Of Druk op een van de toetsen 1 - 6 > om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het RADIOWEERGAVE DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH display kort "NO PTY". Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen mate uitsluiten. SHARX in- en uitschakelen Kies met toets grammatype. of : een pro- Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "SHARX" op het display verschijnt. "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Houd de gewenste toets 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. Druk op toets Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. Op het display verschijnt "CPS FR" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. De band wordt teruggespoeld naar het begin van de spelende titel resp. een verder naar voren gelegen titel. Druk zo vaak op toets CD·C ?De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. Cassette verwijderen Druk op toets 9. Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend, de cassette wordt naar buiten geschoven. Muziektitels herhaald afspelen Druk op toets 4 RPT >. De actuele titel wordt herhaald. Bij het terugspoelen van de band aan het einde van de titel verschijnt op het display "REPEAT TRCK". Verwijder de cassette en sluit het bedieningspaneel of Om het herhalen van de titel te beëindigen drukt u opnieuw op toets 4 RPT >. "RPT" verdwijnt van het display. plaats een nieuwe cassette. Afspeelrichting wijzigen Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B drukt >. u op toets 2 122 CASSETTEWEERGAVE Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. Alle titels van de cassette worden in oplopende volgorde kort weergegeven. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Bandteller (counter) terugzetten op nul Om de bandteller (counter) terug te zetten op nul: Drukt u op toets 5 MIX >. Snelspoelen Snel vooruitspoelen Om het scannen te beëindigen drukt u opnieuw op de OK-toets ;. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". [. . . ] De volgende filters staan ter beschikking: SUB LOW EQ 32 - 50 Hz LOW EQ 63 - 250 Hz MID EQ 315 - 1 250 Hz MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz Deze filters kunnen zonder meetapparatuur worden ingesteld. Zo kunnen de klankeigenschappen in de auto doorslaggevend worden beïnvloed. in zoals beschreven onder "Maatregel". DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Equalizer Stel de waarden voor de equalizer Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in en uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ op het display verlicht is en kort "EQ ON" wordt weergegeven. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven. Equalizer instellen Druk op de DEQ-toets <. Kies "DIGITAL EQ" met toets :. of Aanwijzingen voor de instelling Wij adviseren u om een bij u bekende cassette of cd (indien cd-wisselaar aangesloten) te gebruiken voor het instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag