Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN REMO CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN REMO CD32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN REMO CD32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN REMO CD32 te teleladen.


BLAUPUNKT SAN REMO CD32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (314 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN REMO CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)
   BLAUPUNKT SAN REMO CD32 (321 ko)
   BLAUPUNKT SAN REMO CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN REMO CD32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 88 Bladeren in de zenderketens (alleen op FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Radio luisteren tijdens snelspoelen met RM (Radio Monitor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 79 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Automatische start zoekafstemming (Weergave van cassette en cd-wisselaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] diefstal, loskoppelen van de accu), wordt het elektronisch geblokkeerd. Het kan alleen opnieuw worden gebruikt wanneer het bijbehorende codenummer (uit de autoradiopas) wordt ingevoerd. Let op: Bewaar uw autoradiopas met het codenummer zorgvuldig, zodat onbevoegden uw codenummer niet kunnen zien. Wanneer de diefstalbeveiliging is ingeschakeld, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening het codenummer absoluut nodig. Alleen na correct invoeren van het codenummer kunt u het apparaat in gebruik nemen. Mocht u het codenummer zijn vergeten en de autoradiopas hebben verloren, kan het apparaat uitsluitend bij onze erkende leveranciers tegen betaling in gebruik genomen worden. De diefstalbeveiliging is geactiveerd. Na het inschakelen wordt nu altijd even "CODE" aangegeven. · · Zet het apparaat aan. Druk kort op voorkeuzetoets 1, op het display verschijnt "0000". FRANÇAIS Opnieuw in gebruik nemen na afsluiting van de stroomvoorziening (Diefstalbeveiliging is ingeschakeld) ENGLISH DEUTSCH Diefstalbeveiliging Weergavesoort kiezen wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Zet het apparaat opnieuw aan en voer nu beslist het juiste codenummer in. Wanneer het apparaat na een wachttijd uitgeschakeld wordt, begint de wachttijd na het opnieuw inschakelen opnieuw. Release Panel (afneembaar bedieningspaneel) Dit apparaat beschikt over een afneembaar bedieningspaneel (front). Wij bevelen u aan om bij het verlaten van de auto het front mee te nemen als extra beveiliging tegen diefstal. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt. Let op: In het DSC-menu kunnen MG of LG of beide golfgebieden worden geblokkeerd voor de zenderkeuze. een seconde ingedrukt. ESPAÑOL SVENSKA U kunt de vijf sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De vijf sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstore-niveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied achtereenvolgens kort horen. Op het display geven de knipperende posities het golfgebied, het geheugenniveau en de geheugenpositie van de te horen zender aan. NEDERLANDS ITALIANO Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht. Wanneer "lo" niet wordt aangegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht. Lees hiervoor "Programmering met DSC - LO/DX". FRANÇAIS Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen ENGLISH Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen kort de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het geheugenniveau met TS/BND. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de gerpogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Stereo-mono wisselen Voorwaarde voor stereo-ontvangst is dat een radiozender wordt ontvangen met voldoende stereokwaliteit. Bij slechte stereo-ontvangst schakelt het apparaat geleidelijk over op monoweergave. U kunt het apparaat in het DSC-menu instellen op stereo- of monoweergave. [. . . ] Voor beschadiging door ongeschikte cd's kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Cd en titels kiezen Cd kiezen opwaarts neerwaarts Titels kiezen opwaarts: kort indrukken CUE - snel vooruit (hoorbaar): ingedrukt houden neerwaarts: tweemaal of meermaals achtereen kort indrukken opnieuw starten van de titel: kort indrukken REVIEW - snel achteruit (hoorbaar): ingedrukt houden Weergave van cd-wisselaar inschakelen Er moet een magazijn met minimaal één cd geplaatst zijn. Met SC/SRC wisselt u van geluidsbron: · Druk zo vaak op SC/SRC totdat de cdfuncties getoond worden op het display. 93 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Weergave van cd-wisselaar MIX De cd-titels kunnen in willekeurige volgorde worden weergegeven. MIX CDC ­ Mix is ingeschakeld: cd`s worden gekozen in willekeurige volgorde. De titels van de gekozen cd worden in willekeurige volgorde weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN REMO CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN REMO CD32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag