Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127 te teleladen.


BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (217 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127 (217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD San Francisco RDM 127 Gebruiksaanwijzing 20 19 18 17 16 15 14 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . 129 Geprogrammeerde zenders oproepen 134 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer "NO PTY" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. Wanneer u een andere zender van dit programmatype wilt beluisteren: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het dis· play kort "NO PTY". U kunt op elke plaats in het geheugen een ander beschikbaar programmatype vastleggen. Lees indien nodig de volgende paragraaf, "Programmatype kiezen". b) met << >> van de tuimelschakelaar (zoekafstemming) Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunt u met << of >> een programmatype kiezen. IKies in deze tijd met >> (vooruit) of << (achteruit) het gewenste programmatype. Druk zo vaak op << of >> als nodig is. · · Wanneer u een een zender van dit programmatype wilt horen: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het display kort "NO PTY". De laatst ingestelde zender wordt ontvangen. 136 Programmatype programmeren Van fabriekswege is onder elk van de voorkeuzetoetsen 1 - 6 een programmatype vastgelegd. Wanneer u een ander programmatype wilt programmeren, moet "PTY" op het display verlicht zijn. Druk zo lang op de gekozen toets (16), totdat de pieptoon te horen is. Het gekozen programmatype kan met deze toets worden opgeroepen indien "PTY" verlicht is. Zenders kort laten horen met PTYSCAN Voorwaarde: PTY moet verlicht zijn op het display. De radio laat de te ontvangen zenders van dit programmatype kort horen. SCAN uitschakelen: · Druk nogmaals op SC. Voorrang PTY Voorbeeld: oorspronkelijke zender: NDR3 "PTY" op het display "POP" gekozen zoekafstemming gestart geen zender met "PTY-POP" gevonden display toont "NO PTY" en schakelt automatisch terug naar NDR 3 NDR 2 zendt "PTY POP" uit apparaat schakelt binnen de zenderketen over op NDR 2, zolang deze zender "POP" uitzendt. 137 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Ook bij cd- en CDC-gebruik schakelt het apparaat binnen de zenderketen over op de Situatie radiozender van het gekozen programmaPTY is ingeschakeld, de aanduiding op het type. Na het einde van de PTY-uitzending blijft het Er is momenteel geen zender van het geapparaat op radiogebruik staan. Let op: Het apparaat schakelt terug naar de oorZoals al vermeld werd, zijn deze functies spronkelijke zender. momenteel nog niet met alle RDS-zenders Zodra binnen dezelfde `zenderketen' een te gebruiken. zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, schakelt het apparaat bij gebruik van de radio voor de duur van de uitzending over op deze zender. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. [. . . ] Op het display wordt de ingestelde waarde aangegeven. CD/CDC NAME Verschijnt alleen bij weergave van cd of cd-wisselaar. Met deze functie kunt u cd's naar eigen inzicht benoemen (zie "Cd's benoemen"). LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. LOUD 1 - geringe versterking LOUD 6 - maximale versterking FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Programmering met DSC SPEECH In de toekomst zullen verschillende RDS-omroepen onderscheid gaan maken tussen uitzendingen van muziek en gesproken woord. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag