Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 te teleladen.


BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (369 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 (305 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (305 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD70 (1282 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 (305 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 annexe 2 (324 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 annexe 1 (375 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 annexe 3 (1588 ko)
   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (239 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD San Francisco CD70 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s. v. p. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 1 14 2 13 3 12 4 11 10 5 9 8 6 7 3 ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS BEDIENINGSELEMENTEN 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = DEUTSCH 1 143 PORTUGUÊS ESPAÑOL > -toets, voor het openen van het bedieningspaneel Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en geluidsonderdrukking (mute) van het apparaat Volumeregelaar Softkeys, de functie van de softkeys is telkens afhankelijk van de inhoud van het display OK-toets, voor het bevestigen van menuopties en het verlaten van het menu DSA-toets, voor het oproepen van het DSA-menu Multifunctionele tuimeltoets MENU-toets, oproepen van het menu voor de basisinstellingen AUD-toets, bass, treble, balans, fader en loudness instellen DIS-toets, wisselen van display-inhoud Display CD-toets, voor het starten van de cdweergave CDC-toets, voor het starten van de weergave van de cd-wisselaar (alleen indien aangesloten) of weergave van een externe audiobron (alleen indien aangesloten) TUNE-toets, voor het starten van de radioweergave Oproepen van het radio-functiemenu (alleen mogelijk bij radioweergave) SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH INHOUDSOPGAVE Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Favoriete titels van een cd programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Wisselen van displayweergave U kunt de weergegeven informatie op het display kiezen. Op de bovenste regel van het display (kopregel) kan worden gewisseld tussen weergave van de zendernaam, frequentie, programmatype en kloktijd. Op de onderste regel van het display (DOT-veld) kunt u wisselen tussen de kloktijd en het geheugenniveau. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". Wanneer de zender nog geen naam heeft, verschijnen vier liggende streepjes op het display. De actuele invoerpositie knippert. Kies de zender die u een naam wilt geven met de softkey 4 met de displayaanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. Druk zo vaak op toets DIS : dat op de kopregel de gewenste soort informatie (zendernaam, frequentie, programmatype of kloktijd) verschijnt. Kies uw tekens met de toetsen Weergave van radiotekst kiezen Sommige zenders gebruiken het RDS-signaal ook om "lichtkranten" door te geven, de zgn. of 7 verandert u de in- Met toets voerpositie. Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Om de naam op te slaan drukt u op toets OK 5. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Zendernaam wissen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NEXT". De tweede pagina van het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "RTXT". Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. De instellingen worden bewaard. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". U komt in de Edit-modus. 160 RADIOWEERGAVE Kies de zender waarvan u de naam wilt wissen met de softkey 4 met de display-aanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EONontvanger. Onder EON (Enhanced Other Networks) verstaat men het doorgeven van zenderinformatie binnen een keten van zenders. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "CLR". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". U komt in de Edit-modus. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TA". De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display "TA" invers wordt weergegeven. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. [. . . ] Uw autoradio beschikt over een TMC-uitgang waarop Blaupunktnavigatiesystemen kunnen worden aangesloten. Welke navigatiesystemen kunnen worden gebruikt, kunt u navragen bij uw Blaupunkt-vakhandel. Wanneer een navigatiesysteem is aangesloten en een TMC-zender wordt ontvangen, licht TMC op op het display. Voorversterkers Inschakelvertraging voor externe voorversterkers U kunt een inschakelvertraging instellen voor op de pre-amp out-aansluiting aangesloten versterkers. De inschakelvertraging kan worden ingesteld tussen 250 ms (DELAY 1) en 2, 25 seconden (DELAY 9). Druk op toets MENU 8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag