Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 te teleladen.


BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2097 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 (2098 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Car Radio | CD | USB | SD | Bluetooth Toronto 420 BT San Francisco 320 1 011 202 420 / 1 011 202 421 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www. blaupunkt. com Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -toets Afneembaar bedieningspaneel ontgrendelen Kort indrukken: menu oproepen/sluiten Lang indrukken: scan-functie starten : USB-bus ; Front-AUX-IN-bus < = 2 MENU-toets -toets (alleen Toronto 420 BT) Oproep beëindigen/afwijzen -toets (alleen Toronto 420 BT) Kort indrukken: oproep accepteren, snelkiezen Lang indrukken: telefoonboek van de mobiele telefoon openen resp. spraakkeuze activeren 3 Aan-/uit-toets Kort indrukken: autoradio inschakelen In bedrijf: autoradio geluid onderdrukken (Mute) Lang indrukken: autoradio uitschakelen 4 Volumeregelaar 5 CD-opening 6 Display 7 Draaiknop > Toetsenblok 1 - 5 ?audiobron kiezen A DIS-toets In menu: menuniveau omschakelen, menupunt kiezen, instelling veranderen Radioweergave: frequentie instellen, zender-/ PTY-zoekdoorloop starten CD-/MP3-/WMA-/iPod-weergave: titelselectie, snel vooruit/achteruit Browse-modus in MP3-/WMA-/iPod-weergave: ID3-categorie (alleen iPod), map en titel kiezen 8 Kort indrukken: weergave omschakelen Lang indrukken: displayhelderheid omschakelen B SD-kaartsleuf Toegang alleen bij weggenomen bedieningspaneel -toets (Eject) CD uitwerpen 9 Microfoon (alleen Toronto 420 BT) 18 2 Inhoud Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het menupunt "MOBILE PHONE" (mobiele telefoon) is geselecteerd. u Draai aan de draaiknop 7, om het menupunt "STREAMING" te kiezen. Op het display wordt de actueel opgeslagen PIN (standaard "1234") weergegeven. Voer indien nodig de PIN van het streamingapparaat in: u Draai aan de draaiknop 7, om voor de betreffende positie een cijfer te kiezen. u Druk op de draaiknop 7, om naar de volgende positie te gaan. 17 Bluetooth® Opmerkingen: · Om bij de PIN-invoer terug naar de vorige positie te gaan, draait u aan de draaiknop 7, tot de optie "<<<" is gekozen, en vervolgens drukt u op de draaiknop 7. · Niet alle streaming-apparaten vragen om invoer van hun PIN op de autoradio. Bij sommige streaming-apparaten moet u in plaats hiervan de PIN van de autoradio invoeren. Voor dergelijke apparaten drukt u slechts zo vaak op de draaiknop 7, tot u voorbij de laatste positie bent en zo de actuele PIN bevestigt, en voert u deze PIN dan op het streaming-apparaat in. In het display wordt "PAIRING" (aanmelden) weergegeven en het Bluetooth®-symbool knippert. 2 minuten door het streaming-apparaat worden herkend en er mee worden verbonden. u Zoek vanuit uw streaming-apparaat de autoradio (Bluetooth®-naam: "BP 420 BT") en realiseer de verbinding. Op het display wordt "PAIRED" (aangemeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) weergegeven zodra de autoradio en het streaming-apparaat gekoppeld en verbonden worden. Opmerkingen: · Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. · Na het inschakelen probeert de autoradio automatisch, het laatst verbonden apparaat weer te verbinden. Indien de verbindingspoging mislukt, wordt kort "CONNECTION LOST" (niet verbonden) op het display weergegeven. Probeer eventueel de verbinding vanuit het streaming-apparaat weer te herstellen. Telefoonfuncties Inkomend oproep aannemen/afwijzen Bij een inkomend gesprek worden op het display afwisselend "INCOMING CALL" (inkomende oproep) en het nummer van de beller weergegeven. De actuele audiobron wordt onderdrukt en een beltoon wordt via de autoradioluidspreker weergegeven. Opmerking: Wanneer het nummer van de beller niet wordt overgedragen, wordt i. p. v. Wanneer het nummer van de beller is opgeslagen met een naam, dan worden naam en nummer weergegeven (zie paragraaf "Telefoonnummer in autoradio opslaan" in dit hoofdstuk). Op het display worden "CALL" (oproep) en de lopende gesprekstijd weergegeven. Op het display wordt "CALL END" (oproep beeindigt) weergegeven. Opmerkingen: · Tijdens het gesprek kunt u met de volumeregelaar 4 het volume veranderen resp. [. . . ] na het uitschakelen: < 3, 5 mA Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 22 Watt sinus bij 14, 4 V aan 4 Ohm. power Wijzigingen voorbehouden 33 Inbouwhandleiding Inbouwhandleiding Adviezen voor de veiligheid Wilt u dedurende het monteren en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen. · Bij het gaten boren erop letten dat geen voertuigonderdelen worden beschadigd. · De dwarsdoorsnede van de plus- en minkabel mag niet minder dan 1, 5 mm² zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag