Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG te teleladen.


BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (160 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG (161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer San Diego DJ A Gebruiksaanwijzing 14 13 12 11 10 1 9 2 3 4 5 6 7 8 2 Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . 85 Opnieuw in gebruik nemen na afsluiting van de stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Release Panel (afneembaar bedieningspaneel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . [. . . ] Dit heeft als voordeel dat alleen de benodigde golfgebieden te kiezen zijn, en TS/BND dus evenredig minder vaak behoeft te worden ingedrukt. AM OFF". NEDERLANDS AF - Alternatieve frequentie ITALIANO Het Radio Data System biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. In het DSC-menu kunt u wisselen tussen REG ON en REG OFF. Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, verschijnt bij het inschakelen van het apparaat steeds even "REG ON" op het display. Golfgebied kiezen U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden FM 87, 5 - 108 MHz, MG (AM) 531 - 1602 kHz en LG (L) 153 - 279 kHz. · Druk zo vaak op TS/BND totdat het gewenste golfgebied wordt aangegeven op het display. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Zenderafstemming Zoekafstemming · / Druk op / , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender. Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder. Handmatige afstemming uitvoeren: Druk op << >>. Wanneer de tuimeltoets << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. · Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op TS/BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Bladeren in de zenderketens (alleen op FM) Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). met Travelstore: · Houd TS/BND een seconde ingedrukt; er volgt een frequentiedoorloop op het FMT-niveau. Wanneer "AF" niet op het display staat: · Houd AF/TA ca. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) vijf zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5. · · Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF is uitgeschakeld (het symbool is niet verlicht op het display). 88 Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. 89 PORTUGUÊS Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Houd SC/SRC ca. [. . . ] Wanneer MIX is ingeschakeld, verschijnt steeds wanneer op cd-weergave wordt overgeschakeld even "CDC MIX". Soort aanduiding kiezen Bij cd-weergave kunt u het soort aanduiding kiezen. "2:32" wordt aangegeven in minuten. SCAN Om de titels van alle cd's kort te laten horen. SCAN wordt ook beëindigd wanneer: · op AUD, DSC, << >> of / wordt gedrukt. TIME ­ Wisselen van soort aanduiding: · Druk op DSC. · Kies met << >> "NUMBER" of "TIME". 94 Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN DIEGO AUSLAND AG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag