Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 te teleladen.


BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 annexe 1 (495 ko)
   BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 annexe 1 (1733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Klankkleur en volumeverhouding . 146 148 149 150 151 Weergave van cd-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Losse titel of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "SHRX". Wanneer SHARX is ingeschakeld, is naast "SHRX" een pijlsymbool verlicht op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". Druk op toets of 7. Wanneer HiCut uitgeschakeld is, verschijnt kort "NO HICUT" op het display. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. HiCut instellen Stereo / mono wisselen Bij slechte ontvangst kunt u kiezen voor radioweergave in mono. Na het inschakelen van de autoradio vindt weer stereoweergave plaats. Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk zo vaak op toets of 7 dat de gewenste HiCut-versterking op het display verschijnt. "HICUT 3" betekent de sterkste automatische afzwakking van de hoge tonen en de storing. De instellingen worden bewaard. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NEXT". De tweede pagina van het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op toets OK 5 om een niveau Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "MONO". 159 RADIOWEERGAVE De actuele toestand "MONO" resp. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Kies de zender waarvan u de naam wilt terugzetten met de softkey 4 met de display-aanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "DEF". De zendernaam wordt teruggezet op de afkorting van de RDS-zendernaam. 161 VERKEERSINFORMATIE Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "VAR". CD-WEERGAVE Cd-weergave U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. Zogenaamde cd-r's (zelf gebrande cd's) kunnen in de regel ook worden afgespeeld. Vanwege de uiteenlopende cd-kwaliteit kan Blaupunkt niet instaan voor foutloos functioneren hiervan. Opnieuw beschrijfbare cd's (cd-rw's) kunnen niet worden afgespeeld!Single-cd's met een doorsnede van 8 cm en niet ronde cd's met contouren (shape cd's) mogen niet worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de cd-speler door het gebruik van ongeschikte cd's. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TVOL". Om het gewenste volume in te stellen: Druk op toets of lumeregelaar 3. 7 of draai de vo- Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. [. . . ] Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "DNC". Kies de gewenste versterking met toets of 7. Druk op toets OK 5. DNC in- en uitschakelen Om DNC uit te schakelen: Druk op toets OK 5. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DSA 6. Druk op toets DSA 6. 174 TMC VOORVERSTERKERS U kunt via de desbetreffende aansluitingen van de autoradio externe voorversterkers en een subwoofer aansluiten. Wij adviseren het gebruik van op uw radio afgestemde producten uit de Blaupunkt- of Velocity-productlijn. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH TMC voor dynamische navigatiesystemen TMC betekent "Traffic Message Channel". Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal doorgegeven, waarna deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen voor de routeplanning kan worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SAN DIEGO AG F. DJ31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag