Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG te teleladen.


BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5644 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG (5598 ko)
   BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG annexe 1 (5598 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Navigatie Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Bedienings- en inbouwhandleiding www. blaupunkt. com Inhoud Inhoud Over deze handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Overzicht apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De belangrijkste displaysymbolen . . . 7 De basisfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bedieningspaneel afnemen/ plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . 9 Codenummer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CD plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Apparaatgeluid onderdrukken. . . . . 11 Bedrijf met autotelefoon . . . . . . . . . . . . . 11 Het instelmenu bedienen . . . . . . . . . . . . . . 12 Zo functioneert de menuknop . . . . 12 Voorbeeld menubediening . . . . . . . . . . 12 Basisinstellingen voor het rijden . . 15 Klankkleur en balans instellen . . . . 15 Equalizer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Basisinstellingen in menu "Systeem" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Basisinstellingen van de radio instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Basisinstellingen van het navigatiesysteem instellen . . . . . . . . . . 24 Tijdens het rijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Audiobron kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Muziek afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Verkeersberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Radio bedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Golfgebied / geheugenniveau kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zenders instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zenders opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Geprogrammeerde zenders weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 CD/MP3-speler bedienen . . . . . . . . . . . . . . 40 CD's afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Muziekstukken uit een lijst kiezen . . 42 Muziekstukken kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 MP3-instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . 44 Navigatiesysteem bedienen. . . . . . . . . . . 46 Het werkingsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Navigatie-software installeren . . . . . 47 Het navigatiedisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 De drie menu's van het navigatiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Navigatiesysteem starten . . . . . . . . . . . . 52 Overzicht van de reisdoelinvoer . . 52 Adres invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Speciale bestemmingen invoeren. . . 58 Reisdoelen opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Doel wissen/hernoemen. . . . . . . . . . . . . . 61 Reisdoel uit het geheugen oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Routegeleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Routeberekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Berekende route weergeven . . . . . . . . 67 Route wijzigen (File voor u). . . . . . . . . 67 Route-opties vastleggen . . . . . . . . . . . . . . 68 Actuele positie weergeven . . . . . . . . . . 71 Inbouwhandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Apparaat aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Apparaat monteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Codenummer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Tachometersignaal in-/uitschakelen. . 79 Sensortest uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Apparaat kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Apparaat uitbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2 Voor uw veiligheid Blaupunkt staat voor technische competentie bij de mobiele radio-ontvangst, voor nauwkeurige navigatiesystemen en een eersteklas sound. Het debuut maakte de blauwe punt in 1923 als kwaliteitsmerk, die na strenge functiecontroles werd toegekend: dit geldt ook vandaag de dag nog steeds. Toen en vandaag stonden de blauwe punt producten voor uitstekende kwaliteit. Voor uw veiligheid Het apparaat werd conform de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels gefabriceerd. [. . . ] 65) en op het display verschijnen optische rijadviezen (pijlen, afstands- en tijdinformatie, zie blz. 64). Dynamische routeaanpassing Het navigatiesysteem kan tijdens de rit op de achtergrond verkeersinformatie van TMC-zenders ontvangen (zie blz. Indien er op de route een file ontstaat, hoort u een bericht en het navigatiesysteem berekent automatisch een nieuwe route, voor zover u daarmee sneller bij het reisdoel komt. omdat een straat is afgesloten of omdat de situatie is gewijzigd, dan berekent het navigatiesysteem automatisch een nieuwe route (zie blz. Die Corridorfunctie Wanneer het navigatiesysteem een route heeft berekend, slaat deze alle straten op, die naar het reisdoel leiden en bovendien alle straten die in een corridor links en rechts op de route liggen. tijdens een file-omleiding, kunt u de navigatie-CD uit de speler nemen en een CD afspelen. Wanneer u tijdens de rit de corridor verlaat, hoort u de vraag, de navigatie-CD weer te plaatsen. Wanneer u de navigatie-CD niet plaatst, hoort u een melding en er volgen geen verdere rijadviezen meer. 46 Navigatiesysteem bedienen De omgevingsfunctie Voor zover geen routegeleiding actief is, laadt het navigatiesysteem automatisch het digitale kaartmateriaal van een bepaald gebied rondom de voertuigpositie in het geheugen. U kunt binnen dit gebied reisdoelen invoeren en navigeren, zonder de navigatie-CD te hoeven plaatsen. VOORZICHTIG!Wanneer u een navigatie-CD zonder de opdruk "E" of een zelf gebrande navigatie-CD plaatst, functioneert het navigatiesysteem niet!In het display wordt alleen de tekst "Navigatie wordt geactiveerd" permanent weergegeven. Gebruik uitsluitend de originele navigatie-CD's voor de ROME NAV55E met de opdruk "E"!Om de navigatiesoftware te laden: plaats de originele navigatie-CD met de opdruk "E" in de speler (zie blz. In het display verschijnt "NAVI SW" en een voortgangsindicatie. Zodra de installatie is afgerond, verschijnt "Let op het verkeer" in het display. De navigatiesoftware blijft zolang in het geheugen van het apparaat, tot het apparaat van de voedingsspanning wordt losgekoppeld. De navigatiesoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd wanneer u het apparaat: · meer dan 72 uur niet inschakelt, omdat het apparaat dan automa- Navigatie-software installeren GEVAAR!Wanneer u de volgende instellingen tijdens het rijden verandert, kunt u van het verkeer worden afgeleid en daardoor een ongeval veroorzaken. Voer de in dit hoofdstuk beschreven instellingen alleen uit bij stilstaand voertuig. Voordat u het navigatiesysteem kunt gebruiken, moet u als volgt de navigatiesoftware installeren. Opmerking: Wanneer u de navigatiesoftware installeert, terwijl een routegeleiding actief is, verschijnt de vraag, of u de installatie werkelijk wilt uitvoeren. Wanneer u vervolgens de installatie uitvoert, wordt de routegeleiding daardoor afgebroken. 47 Navigatiesysteem bedienen tisch volledig uitschakelt om de accu te sparen, · van de voedingsspanning loskoppelt. [. . . ] 24 satellieten, die rond de aarde cirkelen op 20000 km hoogte en een exact tijdsignaal verzenden. Voor een nauwkeurige positiebepaling moeten minimaal 4 satellieten ontvangen worden. HighCut HighCut zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer de ontvangst slecht is, wordt automatisch het storingsniveau gereduceerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ROME NAV55E W GG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag