Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN te teleladen.


BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 91 Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Bedienen van een CD-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Wisselaar-functie inschakelen met SRC op de autoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . . [. . . ] Wordt "lo" uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). De mate van gevoeligheid kunt u stapsgewijze variëren (zie daarvoor hoofdstuk "Programmeren met DSC"). Zo lang op de gewenste voorkeuzetoets drukken, totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Aanwijzing: Als u een reeds geprogrammeerde zender instelt, dan knippert even de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau, wanneer u zich op een ander geheugenniveau bevindt. · Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de 6 sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied, gesorteerd naar frequentie-sterkte, automatisch programmeren. Het toestel zoekt de zes sterkste FM-zenders en slaat deze in het "T"- geheugen op (Travelstore). Als de procedure beëindigd is, schakelt het toestel op de sterkste zender. Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden (zie "Zenders programmeren"). Zenders programmeren U kunt in het FM-gebied per geheugenniveau (I, II, T) zes zenders met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmeren. · Met de tuimelschakelaar afstemmen op een zender (automatisch / of handmatig << >>). Stereo - mono wisselen (FM) Bij slechte ontvangstcondities kan er op mono overgeschakeld worden: · lo ca. 88 Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. · Golfband met FMT of M·L kiezen en bij FM geheugenniveau kiezen. Hiervoor zo vaak op FMT drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau verschijnt. · Betreffende voorkeuzetoets kort indrukken. 89 PORTUGUES U kunt geprogrammeerde zenders van een golfband met Preset Scan laten horen. NDR3) staat "TP" op het display, wanneer de voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd. Bij een verkeersmededeling wordt automatisch op de zender met verkeersinformatie (hier NDR2) overgeschakeld. De verkeersinformatie is te beluisteren en daarna wordt automatisch naar het daarvoor beluisterde programma (NDR3) teruggeschakeld. Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na ongeveer 30 seconden een waarschuwingssignaal. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten a) Een andere zender met verkeersinformatie instellen door: · · op tuimelschakelaar te drukken of op een voorkeuzetoets te drukken waarop een verkeersinformatiezender geprogrammeerd is. of b) De voorrang van de verkeersinformatie uitschakelen door: TA drukken. De geluidssterkte van de waarschuwing kunt u ook tot het vooraf ingestelde mutevolume verlagen. · Voorrang voor verkeersinformatie aan-/uitzetten Is de voorrangfunctie voor verkeersinformatie geactiveerd, dan staat op het display "TA". Voorrang aan-/uitzetten: · TA drukken. 90 Automatische zoekafstemming Voorwaarde: Voorrang voor verkeersinformatie staat aan. Wanneer u een cassette of CD beluistert of de geluidssterkte op "0" ingesteld heeft en u verlaat het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. na het starten van de zoekafstemming geen verkeersinformatiezender gevonden, stopt de cassette resp. Waarschuwingssignaal uitzetten zoals boven beschreven. RT - Radiotekst Dit is een RDS-functie voor het weergeven van teksten van de ingestelde zender. [. . . ] Met SRC schakelt u over op een andere geluidsbron (radio - wisselaar - cassette). SRC zo vaak indrukken totdat op het display de wisselaarfuncties verschijnen. Titel-nr. MIX CD-nummers kunnen in een toevallige volgorde worden weergegeven. MIX CD ­ Nummers van de gekozen CD worden in toevallige volgorde weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT RNS150 DJ DEUTSCHLAN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag