Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RHODOS CC 25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RHODOS CC 25. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT RHODOS CC 25 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RHODOS CC 25 te teleladen.


BLAUPUNKT RHODOS CC 25 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (84 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT RHODOS CC 25 INSTALLATION INSTRUCTION (219 ko)
   BLAUPUNKT RHODOS CC 25 (85 ko)
   BLAUPUNKT RHODOS CC 25 INSTALLATION INSTRUCTION (219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT RHODOS CC 25

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Cassetteschacht 8 Frequentie 9 Zendertoets : "ARI"-indicatie ; "SK"-indicatie - ARI-zenderidentificatie < Stereo-symbool = FM-geheugenbereik > "lo" - zoekloopgevoeligheid ?Golfbereik FM @ ARI - tuimelschakelaar Weergave van uitsluitend verkeersinfozenders A FM·T - tuimelschakelaar Omschakelen tussen FM-geheugenberelken I, II, III en T (=Travelstore, vastleggen/oproepen 5 sterkste zenders). B Zendertoetsen 1 t/m 5 Zenders vastleggen: toets bij radiogebruik ingedrukt houden tot stomschakeling weer is opgeheven. [. . . ] Als u uw cijfer-code bent vergeten en de autoradio-pas heeft verloren, kan het toestel alleen maar bij onze geautoriseerde servicewerkplaatsen, tegen betaling, weer voor gebruik gereed gemaakt worden. Opnieuw in gebruik nemen na onderbreking van de stroomvoorziening (Diefstalbeveiliging aan) · · Toestel aanzetten. Cijfer-code uit de Blaupunkt-autoradiopas invoeren: Met de voorkeuzetoets 1 kan alleen "0" of "1" worden gekozen. Voorbeeld: Cijfer-code is 0521 - Voorkeuzetoets 1 indrukken, totdat op het display "000" staat, - 5 x voorkeuzetoets 2 indrukken, "500" op het display, - 2 x voorkeuzetoets 3 indrukken, "520" op het display, - 1 x voorkeuzetoets 4 indrukken, "521" op het display. Cijfer-code bevestigen: Tuimelschakelaar aan bovenkant indrukken. Verschijnen er echter opnieuw drie strepen, dan heeft u een verkeerde cijfer-code ingevoerd. Voer nu na de wachttijd (COD op het display) beslist de juiste cijfer-code in. Wordt het toestel tijdens een wachttijd uitgezet, dan begint na het weer aanzetten, de wachttijd opnieuw. Diefstalbeveiliging inschakelen Voorwaarde: Continu-plus moet aangesloten zijn. Als u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen: · Radio uitzetten, · · voorkeuzetoets 1 en 4 gelijktijdig ingedrukt houden, toestel aanzetten. · Diefstalbeveiliging uitschakelen · · · · Radio uitzetten, druk gelijktijdig op voorkeuzetoets 1 en 4 en houd ze ingedrukt, toestel aanzetten. Cijfer-code uit de Blaupunkt autoradiopas invoeren en bevestigen: zie voorbeeld "Opnieuw in gebruik nemen . . . ". · Voorkeuzetoetsen 1 en 4 loslaten. Na het aanzetten wordt nu altijd even "COD" getoond. De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. · De autoradio is gereed voor gebruik. 42 Versterker Aan/uit-schakelen Toestel inschakelen: · knop 1 rechtsom draaien . Radiogebruik Golfbereik kiezen U kunt FM-zenders in het frequentiebereik 87, 5 - 108 MHz ontvangen. Zenderzoekgevoeligheid instellen De gevoeligheidstrap van de automatische zenderzoekloop kan worden gewijzigd. Om alleen sterke zenders te ontvangen (normaal gevoelig): · lo-tuimelschakelaar 5 indrukken tot display > "lo" toont. Om zowel sterke als zwakke zenders te ontvangen (zeer gevoelig): · lo-tuimelschakelaar 5 indrukken tot in display > "lo" verdwijnt. Het toestel is klaar voor gebruik. Zenderafstemming automatisch Toestel uitschakelen: · knop 1 linksom draaien . Om op volgende zender af te stemmen: · tuimelschakelaar / 2 boven indrukken. Om op vorige zender af te stemmen: · tuimelschakelaar / 2 onder indrukken. Houdt u tuimelschakelaar / 2 boven/onder ingedrukt, dan wordt de zoekloop versneld up/down voortgezet. Balans instellen Met knop C kunt u de volumeverdeling rechts/links (balans) instellen. Klank instellen Met knop "TONE" D kunt u de klank regelen. Omschakelen stereo/mono Om tussen stereo- en mono-weergave om te schakelen: · lo-tuimelschakelaar 5 langer dan 2 sec. Wanneer u het toestel inschakelt, is het op stereo-weergave ingesteld. [. . . ] · Cassette (opening rechts, lege spoel voor) in de schacht schuiven. Onderhoud Gebruik uitsluitend C60 of C90 cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50 graden Celsius. Laat koude cassettes voor gebruik eerst opwarmen om onregelmatig bandtransport te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT RHODOS CC 25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT RHODOS CC 25 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag