Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RAVENNA C32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RAVENNA C32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT RAVENNA C32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT RAVENNA C32 te teleladen.


BLAUPUNKT RAVENNA C32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT RAVENNA C32 annexe 1 (335 ko)
   BLAUPUNKT RAVENNA C32 annexe 1 (375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT RAVENNA C32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BND/TS-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW. Lang indrukken: start van de Travelstore-functie. 9 DIS-toets Kort indrukken: alternatieve displayinhoud kort weergeven (bijv. : MENU-toets (OK) Kort indrukken: oproepen van het menu voor de instellingen. Lang indrukken: starten van de scanfunctie. 111 NEDERLANDS 8 ESC-toets Menupunt bevestigen en terugkeren naar het display van het MENU of AUDIO hoofdmenu. Inhoud Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. 122 Radioweergave PTY in- en uitschakelen u Druk op de toets MENU :. PTY-taal kiezen U kunt de taal waarin de programmatypen worden getoond kiezen. Ter beschikking staan "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANÇAIS". u Druk zo vaak op de toets of 6, tot "PTY LANG" in het display wordt getoond. Wanneer het instellen voltooid is, u druk tweemaal op de toets MENU :. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten u Druk op de of -toets 6. u Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd van het display een ander programmatype instellen door op de toetsen of 6 te drukken. Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid. u Druk op toets of 6 om de zoekdoorloop te starten. De eerstvolgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Radio-ontvangst optimaliseren HICUT De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer ontvangststoringen aanwezig zijn, wordt automatisch de storing afgezwakt. u Druk zo vaak op toets of 6 dat "HICUT" op het display wordt weergegeven. · Wanneer de voertuigontsteking voor het plaatsen van de CD is uitgeschakeld, dan moet u deze eerst met de toets 2 inschakelen, waarna de weergave begint. Wanneer er reeds een CD in de speler zit, u druk zo vaak op de toets SRC/ >, tot "CD" op het display verschijnt. De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Titel kiezen u Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok 6 om de volgende resp. of 6 Wanneer u eenmaal op toets drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. 125 NEDERLANDS Cd-weergave Snel titels kiezen Om snel voor- of achterwaarts titels te kiezen: -toetsen 6 inu Houdt een van de gedrukt, tot de snelle titelkeuze voor- of achterwaarts begint. Opmerking: De duur van het fragment is instelbaar. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". SCAN beëindigen, titel verder beluisteren u Om het scannen te beëindigen drukt u op de MENU-toets :. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: -toetsen 6 inu Houd een van de gedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Willekeurige weergave van de titels (MIX) u Druk op toets 5 MIX <. Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool brandt. [. . . ] u Druk op de toets of 6, om de volumeverdeling voor/achter in te stellen. Wanneer het instellen voltooid is, u druk op de toets AUDIO ;. Lage tonen instellen u Druk op de toets AUDIO ;. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets AUDIO ;. Hoge tonen instellen u Druk op de toets AUDIO ;. u Druk net zo vaak op de toets 6, tot "TREBLE" in het display verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT RAVENNA C32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT RAVENNA C32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag