Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT PORTO CD32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD32 te teleladen.


BLAUPUNKT PORTO CD32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (314 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT PORTO CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)
   BLAUPUNKT PORTO CD32 (321 ko)
   BLAUPUNKT PORTO CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT PORTO CD32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BND/TS-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW. Lang indrukken: start van de Travelstore-functie. 9 DIS-toets Kort indrukken: alternatieve displayinhoud kort weergeven (bijv. : MENU-toets (OK) Kort indrukken: oproepen van het menu voor de instellingen. Lang indrukken: starten van de scanfunctie. 95 NEDERLANDS 8 ESC-toets Menupunt bevestigen en terugkeren naar het display van het MENU of AUDIO hoofdmenu. Inhoud Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] u Druk zo vaak op de toets of 6, tot "SENS" en de actueel ingestelde waarde in het display worden weergegeven. Opmerking: U kunt verschillenden waarden voor de gevoeligheid instellen voor FM en MW resp. LW (AM). Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de vijf sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Opmerking: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Wanneer het programmeren voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Geprogrammeerde zenders oproepen u Kies het geheugenniveau resp. u Druk op de voorkeuzetoets 1 - 5 < van de gewenste zender. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren u Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW. u Houd één van de voorkeuzetoetsen 1 - 5 < waarop de zender moet worden opgeslagen langer dan twee seconden ingedrukt. Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) Met de scanfunctie kunt u alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in stappen van 5 seconden tussen 5 en 30 seconden in het menu worden ingesteld. 105 NEDERLANDS Radioweergave SCAN starten u Houd de MENU-toets : langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" wordt kort op het display weergegeven, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. SCAN beëindigen, zender verder beluisteren u Druk op de MENU-toets :. Het scannen wordt beëindigd, de als laatste ingestelde zender blijft actief. Zulke programmatypes kunnen bv. u Druk op de toets MENU :. 107 NEDERLANDS Verkeersinformatie Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EONontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. · Wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen u Druk op de toets MENU :. u Druk zo vaak op de toets of 6, tot in het display "TA VOLUME" wordt getoond. Wanneer het instellen voltooid is, u druk tweemaal op de toets MENU :. Opmerkingen: · U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 3. Lees hiervoor het hoofdstuk "Sound". Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen u Druk kort op de toets TRAF =. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Opmerkingen: U hoort een waarschuwingstoon: · Wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat. · Wanneer u een verkeersinformatiezender ontvangt en het volume is op minimum (0) ingesteld of wanneer u bij het beluisteren van een CD, een CD-wisselaar of AUX het zendbereik van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat en het daarop volgende automatische zoeken geen nieuwe verkeersinformatiezender vindt. 108 Cd-weergave Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-CD's, CD-r's en CDrw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. [. . . ] u Druk op de toets of 6, om de volumeverdeling voor/achter in te stellen. Wanneer het instellen voltooid is, u druk op de toets AUDIO ;. Lage tonen instellen u Druk op de toets AUDIO ;. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets AUDIO ;. Hoge tonen instellen u Druk op de toets AUDIO ;. u Druk net zo vaak op de toets 6, tot "TREBLE" in het display verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT PORTO CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT PORTO CD32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag