Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE te teleladen.


BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (892 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE annexe 1 (1021 ko)
   BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE annexe 1 (1019 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 112 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Afneembaar bedieningspaneel 100 In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 103 Bevestigingstoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Geluidsonderdrukking tijdens telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Let op: REGIONAL moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. Druk zo vaak op toets of Radioweergave inschakelen Wanneer u zich in de weergavesoorten cd, cd-wisselaar of AUX bevindt: 7 dat "REG" op het display verschijnt. uit te schakelen drukt u op toets 7. Druk op toets BND·TS 4 of Druk op toets MENU 8. dat het geheugenniveau, bv. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REGIONAL te gebruiken: Druk zo vaak op toets SRC ( ) 6 RDS-comfortfunctie De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REGIONAL vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. LW (AM). Druk op toets of 7 om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. 105 RADIOWEERGAVE Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Scan starten Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW. Stel de gewenste zender in. Houd een voorkeuzetoets 1 - 6 9 waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Houd de MENU-toets 8 langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" wordt kort op het display weergegeven, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. Scan beëindigen, zender verder beluisteren Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). "HICUT 1" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets Druk op toets MENU 8. 108 VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 7 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen 7. Wanneer het instellen voltooid is: - Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk kort op toets TRAF :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd of de cd-wisselaar het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Druk tweemaal op toets MENU 8. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 3. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "SOUND". 109 CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. Cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cdspeler door ongeschikte cd's. [. . . ] Klokmodus 12/24 uur kiezen Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets of 7 dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display wordt weergegeven. Druk op toets SRC ( ) 6. De kloktijd wordt acht seconden lang op het display weergegeven. 115 SOUND Sound U kunt voor elke audiobron (radio, cd, cd-wisselaar, AUX en verkeersinformatie) de instellingen voor de klankkleur (bass en treble) apart uitvoeren. De instelling voor de volumeverdeling (balans en fader) worden voor alle audiobronnen samen uitgevoerd. Let op: De instellingen van de klankkleur voor verkeersinformatie kunnen alleen tijdens een verkeersbericht worden uitgevoerd. Volumeverhouding links/rechts (balans) instellen Om de volumeverhouding links/rechts (balans) in te stellen: Druk op toets AUDIO 5. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets Druk op toets 7 dat "BAL" op het display verschijnt. of 7 om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT PORTO CD27 WHITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag