Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PASADENA DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PASADENA DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT PASADENA DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PASADENA DJ te teleladen.


BLAUPUNKT PASADENA DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT PASADENA DJ (286 ko)
   BLAUPUNKT PASADENA DJ annexe 1 (127 ko)
   BLAUPUNKT PASADENA DJ (127 ko)
   BLAUPUNKT PASADENA DJ (286 ko)
   BLAUPUNKT PASADENA DJ annexe 1 (129 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT PASADENA DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Pasadena DJ I Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 20 19 18 17 16 15 8 9 10 11 12 13 14 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 76 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 cd-wisselaar inschakelen met SRC op de autoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Cd kiezen/titels kiezen met de tuimelschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" in het display verschijnt, 74 / / omhoog omlaag trapsgewijs omlaag/omhoog ("AF" is uit) "bladeren" door de zenderketen, wanneer "AF" aanstaat (NDR1. . . NDR4). Handmatig afstemmen op zenders << >> Voorwaarde: AF uitgeschakeld!· Druk op << >>, de frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog veranderd. Wanneer de tuimelschakelaar << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, verloopt het zoeken naar frequenties snel. "Bladeren" in een zenderketen U kunt met << >> zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer verschillende programma's van een zenderketen te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of met << (achteruit) bladeren in de zenderketen, bv. Voorwaarden hiervoor zijn, dat de zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat AF is geactiveerd (aangegeven op het display). Hiermee is aan de voorwaarden voor zenderkeuze met << >> voldaan. Zenders programmeren U kunt in het FM-gebied per geheugenniveau (I, II, T) zes zenders met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmeren. · · Stem af op een zender met de tuimelschakelaar (automatisch of handmatig). Het apparaat zoekt dan de sterkste FMzenders en slaat ze op in geheugenniveau T (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Veranderen van geheugenniveau U kunt tussen de geheugenniveaus I, II en T bij het programmeren en bij het oproepen van de geprogrammeerde zenders switchen. · Zo vaak op FM of TS drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau getoond wordt. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. ingedrukt. 75 PORTUGUÊS U kunt de geprogrammeerde zenders met SC/MIX kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Afhankelijk van de ingestelde toestand laat het apparaat de zenders van de geheugenniveaus I, II of het niveau Travelstore "T" kort horen. Wanneer op een voorkeuzetoets geen ESPAÑOL SVENSKA Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau kort op het display, indien u zich op een ander geheugenniveau bevindt. · Betreffende voorkeuzetoets kort indrukken. Geprogrammeerde zenders kort laten horen (Preset Scan) NEDERLANDS ITALIANO Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets is ingedrukt. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. · Het geheugenniveau met FM of TS kiezen. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH zender geprogrammeerd is, wordt deze toets overgeslagen. De op dit moment beluisterde zender wordt verder weergegeven. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). U kunt de gevoeligheid op elke gewenste waarde instellen (zie hiervoor het hoofdstuk "Programmeren met DSC"). Zenders laten horen met Radio-Scan U kunt de opeenvolgende zenders elk 8 sec. Op het display brandt de weergegeven frequentie of de afkorting van de zender. Weergegeven zenders kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC/MIX. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch na het doorlopen van de frequentieband uitgeschakeld. [. . . ] LOCAL 1 - zeer gevoelig LOCAL 3 - weinig gevoelig DIS (dx) Gevoeligheid van de zoekafstemming voor interlokale ontvangst instellen. DIS 1- zeer gevoelig DIS 3- weinig gevoelig LEARN KC Voor het programmeren van een tweede KeyCard. TIME ON/OFF Hiermee wordt de displayfunctie bij gebruik van een cd-wisselaar gekozen. TIME ON - titel en speeltijd van de titel TIME OFF - cd- en titelnummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT PASADENA DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT PASADENA DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag