Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PALM BEACH C51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PALM BEACH C51. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT PALM BEACH C51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT PALM BEACH C51 te teleladen.


BLAUPUNKT PALM BEACH C51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (249 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT PALM BEACH C51 annexe 1 (345 ko)
   BLAUPUNKT PALM BEACH C51 (1518 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT PALM BEACH C51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 119 Golfgebied / geheugenniveau kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Weergave van lichtkranten kiezen 123 Displayweergave instellen . . . . . . . . . . . . 127 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de ingestelde zender of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, schakelt het apparaat automatisch over van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cd of cd-wisselaar over op de zender met het gewenste programmatype. PTY in- en uitschakelen Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of :. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven, met of een ander programmatype instellen. Of Druk op een van de toetsen 1 - 6 > om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Kies met toets grammatype. of : een pro- : dat "PTY ON" resp. "PTY OFF" op het display verschijnt. Houd de gewenste toets 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. Druk op toets of : om PTY in (ON) resp. Wanneer PTY is ingeschakeld, is "PTY" op het display verlicht. Druk op toets MENU 8 of OK ;. 122 RADIOWEERGAVE Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen en daarmee ook de storing automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radio-ontvangst optimaliseren "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Afspeelrichting wijzigen Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B drukt >. u op toets 2 125 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA "CASSETTE" op het display verschijnt. De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. NEDERLANDS Druk zo vaak op toets CD·C @ dat ITALIANO FRANÇAIS Schuif de cassette met de open zij- gelegen titel te kiezen drukt u eenof meermaals op toets :. Op het display verschijnt "CPS FF" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. een verder gelegen titel. ENGLISH Muziektitels overslaan (S-CPS) Om de volgende of een verderop DEUTSCH Cassetteweergave Let op: Aan het einde van de band wordt de afspeelrichting automatisch veranderd (Autoreverse). CASSETTEWEERGAVE Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. Alle titels van de cassette worden in oplopende volgorde kort weergegeven. Bandteller (counter) terugzetten op nul Om de bandteller (counter) terug te zetten op nul: Druk op toets 5 MIX >. Snelspoelen Snel vooruitspoelen Om het scannen te beëindigen drukt u opnieuw op de OK-toets ;. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Om de S-CPS-, RPT- en SCANfuncties te kunnen gebruiken, moet zich tussen de afzonderlijke titels van de cassette een pauze van minimaal drie seconden bevinden. Druk op toets :. Op het display verschijnt "FORWARD". Snel terugspoelen Druk op toets :. Op het display verschijnt "REWIND". Snelspoelen beëindigen Druk op de OK-toets ;. De weergave wordt voortgezet. [. . . ] Wanneer er geen instellingen worden uitgevoerd, geeft de spectrometer het uitgangsniveau van de autoradio aan. Druk zo vaak op toets of : dat "SOUND PRESET" op het display verschijnt. meerde muziekinstelling met toets of :. Kies de gewenste voorgeprogram- Druk op toets DEQ < of OK ;. Bestaande instelling voor de auto kiezen Om de klankeigenschappen in uw auto verder te verbeteren kunt u het type auto instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT PALM BEACH C51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT PALM BEACH C51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag