Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ORLANDO DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO DJ te teleladen.


BLAUPUNKT ORLANDO DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (199 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ORLANDO DJ INSTALLATION INSTRUCTION (1341 ko)
   BLAUPUNKT ORLANDO DJ (200 ko)
   BLAUPUNKT ORLANDO DJ INSTALLATION INSTRUCTION (1341 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ORLANDO DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Orlando DJ A Gebruiksaanwijzing 1 26 25 2 3 4 5 6 7 8 19 18 17 9 10 11 12 13 14 16 15 24 23 22 21 20 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . 113 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 118 Geprogrammeerde zenders oproepen 118 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt alle geprogrammeerde zenders op elk frequentiegebied kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het frequentiegebied achtereenvolgens kort horen. De nummers van de voorkeuzetoetsen het geheugenniveau knipperen op het display. Wilt u een van de gehoorde zenders blijven beluisteren/Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SC. Druk zo lang op de gewenste voorkeuzetoets, tot het programma weer te horen is na de geluidsonderdrukking (ca. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, knipperen op het display het betreffende geheugenniveau en de voorkeuzetoets. · Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. Druk daarvoor zo vaak op FMT, tot het gewenste niveau op het display wordt aangegeven. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt de te ontvangen zenders kort laten horen. Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC. 118 Korte speeltijd (Scan) wijzigen De korte speeltijd kan worden ingesteld tussen 5 en maximaal 30 seconden. Indien u de speeltijd wilt veranderen, lees dan "DSC-programmering - SCANTIME". Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt getoond, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). U kunt de gevoeligheidsgraad op elk niveau veranderen (lees hiervoor het hoofdstuk "Programmering met DSC"). PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, laat het display kort het laatst gekozen programmatype zien. Rechts onder staat continu "PTY". NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel + literatuur 119 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Met DSC kunt u de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Programmering met DSC PTY LANG"). De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. ITALIANO FRANÇAIS Voorwaarde: PTY is ingeschakeld. ENGLISH Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Stereo-mono wisselen (FM) Bij ongunstige ontvangstcondities kunt u overschakelen op mono: · Houd lo ca. Telkens wanneer u het apparaat aanzet, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. [. . . ] Met de tuimelschakelaar en de -toets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. Op het display wordt de ingestelde waarde aangegeven. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Programmering met DSC CDC NAME Verschijnt alleen bij weergave via de cd-wisselaar. Met deze functie kunt u cd's naar eigen inzicht benoemen (zie "Cd's benoemen"). LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ORLANDO DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ORLANDO DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag