Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU te teleladen.


BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (240 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU annexe 1 (378 ko)
   BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU annexe 1 (383 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 120 Programmeren van een nieuwe KeyCard / Mastercode invoeren . . . . . . . . . . 120 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] PTY in- en uitschakelen Om de PTY-functie te gebruiken: Druk opnieuw op de softkey 4 met de display-aanduiding "SCA". Het scannen wordt beëindigd, de laatst weergegeven zender blijft actief. Duur van het fragment wijzigen (Scantime) Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 7 dat "SCANTIME" op het display verschijnt. in met de toetsen 7. Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "PTY". Wanneer PTY wordt ingeschakeld geeft het display kort het gekozen programmatype weer. Om terug te keren naar het radio-basismenu: Stel de gewenste duur van het fragment Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij de weergave van cd, cassette, MiniDisc en cd-wisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio). Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS 128 Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Wisselen van displayweergave U kunt de weergegeven informatie op het display kiezen. Op de bovenste regel van het display (kopregel) kan worden gewisseld tussen weergave van de zendernaam, frequentie en programmatype. Op de onderste regel van het display (DOT-veld) kunt u wisselen tussen de kloktijd en het geheugenniveau. Kopregel wisselen Druk zo vaak op toets DIS : dat op de kopregel de gewenste soort informatie (zendernaam, frequentie of programmatype) verschijnt. DOT-veld wisselen Houd toets DIS : langer dan een seconde ingedrukt. De displayweergave wisselt tussen kloktijd en geheugenniveau. 130 VERKEERSINFORMATIE Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Stel het volume in met de 7 of de volumeregelaar. -toetsen CD-WEERGAVE U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. Zogenaamde cd-r's (zelf gebrande cd's) kunnen in de regel ook worden afgespeeld. [. . . ] "LOW EQ" verschijnt op het display. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ 6 ingedrukt totdat "DEQ OFF" kort wordt weergegeven. Kies het filter "LOW EQ", "MID EQ" of "HIGH EQ" met toets toets of 7. Om de preset-instelling te kiezen drukt u op toets of 7. Om de frequentie te kiezen drukt u op Stel het niveau in met toets of 7. Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. Druk op toets OK 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ORLANDO CD72 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag