Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT OREGON DJ71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT OREGON DJ71. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT OREGON DJ71 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT OREGON DJ71 te teleladen.


BLAUPUNKT OREGON DJ71 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (290 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT OREGON DJ71 annexe 1 (352 ko)
   BLAUPUNKT OREGON DJ71 annexe 1 (348 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT OREGON DJ71

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 124 Programmeren van een nieuwe KeyCard / Mastercode invoeren . . . . . . . . . . . . . 124 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 7. Stel de gewenste duur van het fragment in met de toetsen Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij de weergave van cd, cassette, MiniDisc en cd-wisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio). Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "PTY". 132 RADIOWEERGAVE Wanneer PTY wordt ingeschakeld geeft het display kort het gekozen programmatype weer. Om terug te keren naar het radio-basismenu: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Kies een programmatype met de toetsen of 7. Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Om een programmatype te programmeren houdt u een van de softkeys 4 met de display-aanduiding "ST1" - "ST6" langer dan een seconde ingedrukt. PTY-taal instellen U kunt de taal instellen waarmee de programmatypes worden weergegeven. Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen: Druk zo vaak op Of of 7 dat het gewenste programmatype verschijnt. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Druk op toets 7 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. of 7 om te kiezen uit de talen "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANCAIS". Om een opgeslagen programmatype te kiezen drukt u op een van de softkeys 4 met de display-aanduiding "ST1" "ST6". Om de zoekdoorloop te starten: Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een geluidsverbetering bij slechte radio-ontvangst. Druk zo vaak op toets of Stel het volume in met de 7 of de volumeregelaar. -toetsen Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TA". De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display "TA" invers wordt weergegeven. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. 135 CASSETTEWEERGAVE Cassetteweergave Weergeven van cassettes Muziektitels overslaan (S-CPS) Om de volgende of een verder gelegen titel te kiezen: Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: 1. Druk een- of meermaals op toets Druk op toets Het bedieningspaneel wordt naar voren toe geopend. Schuif de cassette met de open zijde naar rechts in de cassette-opening. Sluit het bedieningspaneel. De cassetteweergave begint met de kant die naar boven wijst (SIDE A). Wanneer er al een cassette in de speler zit: 7 totdat het aantal titels dat moet worden overgeslagen op het display wordt weergegeven achter "CPS FF". Op het display verschijnt "CPS FF" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. Om een van de vorige titels te kiezen: 7 totdat het aantal titels dat moet worden overgeslagen op het display wordt weergegeven achter "CPS FR". Op het display verschijnt "CPS FR" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. [. . . ] Kies de instellingen voor de afzonderlijke filters "LO-Q-FAC", "MI-Q-FAC" of "HI-Q-FAC" met toets of 7. Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Om de kwaliteitsfactor in te stellen drukt u op toets of 7. Druk zo vaak op toets Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. of 7 dat "PEAK ON" resp. uit te schakelen. Druk op toets Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DEQ 6. Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Preset-klankinstelling kiezen U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. 144 EQUALIZER Klankindruk / probleem Basweergave te zwak Maatregel Versterk de bas met filter: "LOW EQ" Frequentie: 50 tot 100 Hz Niveau: +4 tot +6 Zwak de lage middentonen af met filter: "LOW EQ", "MID EQ" Frequentie: 125 tot 400 Hz Niveau: ca. -4 Zwak de middentonen af met filter: "MID EQ", "HIGH EQ" Frequentie: 1 000 tot 2 500 Hz Niveau: -4 tot -6 Versterk het hogetonengebied met filter: "HIGH EQ" Frequentie: ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT OREGON DJ71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT OREGON DJ71 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag