Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW YORK 800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW YORK 800. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT NEW YORK 800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW YORK 800 te teleladen.


BLAUPUNKT NEW YORK 800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT NEW YORK 800 (109687 ko)
   BLAUPUNKT NEW YORK 800 (109687 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT NEW YORK 800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Multimedia Navigation New York 800 Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen ­ Apparaat 1 2 3 4 5 6 7 12 14 13 8 11 9 10 1 Toets (Eject) CD/DVD uitwerpen 7 Reset-toets 2 Toets MENU Hoofdmenu oproepen In het hoofdmenu: menu van de actieve bron oproepen 3 Toets MAP Oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het apparaat weer instellen. Alle persoonlijke instellingen gaan verloren! 8 Afdekklep 9 SD-kaartlezer Toegang alleen bij geopende afdekking : Front-USB-bus (bron USB 1) Navigatie oproepen Tijdens navigatiefunctie: menu van de actieve bron oproepen 4 Microfoon 5 Draai-/drukknop Toegang alleen bij geopende afdekking ; Front-AV-IN-bus (bron AV-IN 1) Toegang alleen bij geopende afdekking < Touchscreen bedieningsinterface = Micro-SD-kaartlezer voor navigatiedata Kort indrukken: apparaat inschakelen In bedrijf: audiobron onderdrukken (mute) Lang indrukken: apparaat uitschakelen Draaien: volume instellen 6 Infrarood-ontvanger voor de afstandsbediening Toegang alleen bij geopende afdekking > DVD-/CD-speler 2 Bedieningselementen ­ afstandsbediening 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 34 33 32 31 29 30 44 43 42 41 40 39 38 37 36 G Toets RPT A-B Bereik voor herhaalfunctie vastleggen H Toets RPT Herhaalfunctie I Toets SETUP Instellingenmenu oproepen J Toets Weergave starten en onderbreken Instellingen bevestigen K Toets /// In menu's navigeren en instellingen veranderen Zender handmatig instellen ( / ) Zoekafstemming starten ( / ) Tijdlusweergave L Toets M Cijfertoetsen 0 - 9 N Toets O Toets / MIX Willekeurige weergave / SCN Scanfunctie P Toets MUTE Audiobron onderdrukken Q Toets Weergave beëindigen R Toets VOL + / ­ Volume instellen S Toets PIC Beeldinstellingen T Toets / Titel, hoofdstuk, film selecteren Snelle zoekdoorloop Gesprek beëindigen/afwijzen U Toets V Toets CLEAR ?Toets SRC Hoofdmenu oproepen @ Toets Laatste teken van invoer wissen W Toets TITLE / EJECT CD/DVD uitwerpen Weergavetaal kiezen (wanneer op DVD beschikbaar) Mapoverzicht van de audiobestanden oproepen Titel- en hoofdstuklijst oproepen X Toets MENU A Toets AUDIO / MUSIC DVD-menu oproepen Y Toets ANGLE / VIDEO B Toets DISP Informatie op het display weergeven C Toets ZOOM Camerahoek kiezen (indien op DVD beschikbaar) Mapoverzicht van de film oproepen Z Toets SUBTITLE / PHOTO Beelduitsnede vergroten D Toets BAND Ondertiteltaal kiezen (indien op DVD beschikbaar) Mapoverzicht van de foto's oproepen [ Toets Golfgebied/geheugenniveau selecteren E Toets Apparaat in-/uitschakelen \ Toets EQ Oproep accepteren F Toets GOTO Equalizer-menu oproepen Titel, paragraaf, film resp. looptijd direct selecteren 3 Inhoud Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] u Druk net zo vaak op Back (Terug) totdat het navigatiemenu weer wordt weergegeven. 10 Navigatie Routeopties tijdens de routegeleiding veranderen u Druk tijdens een routegeleiding op de knop More (Meer). De kaartinstellingen worden weergegeven. u Druk op Route Settings (Route-Instellingen). De routegeleiding wordt weer getoond. u Wijzig eventueel de instellingen. u Druk net zo vaak op Back (Terug) totdat het navigatiemenu weer wordt weergegeven. Opmerking: U kunt de kaartinstellingen ook tijdens de routegeleiding veranderen: Druk tijdens een routegeleiding op de knop More (Meer). De routegeleiding wordt weer getoond. u u u u Kaartinstellingen Met de kaartinstellingen kunt u de weergavemodus (2D of 3D), de kijkhoek van de kaart, de kleuren alsmede de weergave van gebouwen en oriëntatiepunten op de kaart instellen. Daarnaast kunt u voor categorieën van bijzondere bestemmingen instellen of deze op de kaart moeten worden weergegeven, bijv. Het instellingenmenu voor de navigatie wordt weergegeven. u Druk op de knop [ ], om de tweede pagina weer te geven. u Druk op Map Settings (Kaartinstellingen). 11 Mediaweergave DVD/CD/USB/SDHC/iPod Mediaweergave DVD/CD/USB/ SDHC/iPod Basisinformatie U kunt met de New York 800 Audio-DVD's/CD's (CDDA) en DVD-/CD-R/RW's met audio-, MP3- of WMA-bestanden alsmede MP3- of WMA-bestanden op USB-datadragers en SDHC-kaarten afspelen. Daarnaast kunt u films en beelden van DVD's/VCD's/CD's, USB-datadragers en SDHC-kaart op het display of een aangesloten monitor (Rear Seat Entertainment - RSE) weergeven. De weergave van films en foto's is vanwege veiligheidsredenen op de ingebouwde monitor alleen bij stilstaand voertuig en aangetrokken handrem toegestaan. De kabel "BRAKE" moet aan de handremaansluiting van het voertuig worden aangesloten (zie aansluitschema achter in deze handleiding). De filmweergave op een externe monitor is ook tijdens de rit mogelijk. Opmerkingen: · Gebruik voor een optimale werking alleen CD's met het Compact-Disc-logo en DVD's met het DVD-logo. · Blaupunkt kan geen garantie geven voor het optimaal functioneren van tegen kopiëren beveiligde DVD's/CD's en op de markt leverbare lege DVD's/ CD's, USB-datadragers en SD-kaarten. Houdt bij het voorbereiden van een MP3-/WMA-datadrager de volgende instructies aan: · Benaming van titels en mappen: ­ Max. ". wma" (bij meer tekens vermindert het aantal door de autoradio herkenbare titels en mappen) · DVD-/CD-formaten: audio-CD (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm · DVD-/CD-bestandsformaten: ISO 9669 Level 1 en 2, joliet · CD-brandsnelheid: max. 16-voudig (aanbevolen) · USB-formaat/-bestandssysteem: Mass Storage Device (massageheugen)/FAT32 · SD-kaarten bestandssysteem: FAT32 · Extensie van audiobestanden: ­ . MP3 voor MP3-bestanden ­ . WMA voor WMA-bestanden · WMA-bestanden alleen zonder Digital Rights Management (DRM) en aangemaakt met Windows Media® Player vanaf versie 8 · MP3-ID3-tags: versie 1 en 2 · Bitrate voor het aanmaken van audiobestanden: ­ MP3: 32 tot 320 kbps ­ WMA: 32 tot 192 kbps · Maximale aantal bestanden en mappen: ­ USB-medium: tot 1500 bestanden per map ­ SD-kaarten: tot 1500 bestanden per map. DVD-/CD-weergave DVD/CD plaatsen Gevaar voor vernieling van de DVD/CDspeler!Niet ronde contour DVD's/CD's (shape CD's) en DVD's/CD's met een doorsnede van 8 cm (miniCD's) mogen niet worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de DVD/CD-speler door ongeschikte DVD's/ CD's. u Schuif de DVD/CD met de bedrukte zijde naar boven in de DVD/CD-opening , totdat een weerstand waarneembaar wordt. Opmerking: Het automatische transport van de DVD/CD mag niet worden gehinderd of geholpen. DVD/CD verwijderen u Druk op de toets 1, om een geplaatste DVD/CD uit te schuiven. [. . . ] DVD audio ­ De audio-weergave van DVD's wordt in de hier ingestelde taal gestart. DVD subtitle ­ De ondertitels van DVD's worden in de hier ingestelde taal weergegeven. Disc menu ­ Het DVD-menu wordt in de hier ingestelde taal weergegeven. De volgende instellingen zijn mogelijk: Set password ­ Leg een password vast, wanneer u gebruikt wilt maken van de jeugdbeveiligingsfuncties. Rating level ­ Hier kunt u de leeftijdsvrijgave van DVD's vastleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT NEW YORK 800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT NEW YORK 800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag