Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68 te teleladen.


BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4001 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drücken Sie die OK-Taste :, um die aktuelle Code-Nummer zu bestätigen. u Drücken Sie die OK-Taste : , um den Menüpunkt aufzurufen. U Drücken Sie die OK-Taste :, um die neue Code-Nummer zu speichern. Um die Stummschaltung aufzuheben, u drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste ? [. . . ] Wanneer de verbinding is gerealiseerd, wordt "DEVICE CONNECTED" (Apparaat verbonden) kort in het display weergegeven en u kunt dan de verbonden Bluetooth®-speler als audiobron Wanneer de autoradio zich bij het uitschakelen in Bluetooth® streaming weergave bevond, wordt de verbonden Bluetooth®-speler na realisatie van de verbinding automatisch als actuele audiobron geselecteerd. Indien de verbinding niet gerealiseerd kan worden, dan wordt in het display een corresponderende melding weergegeven: op voor streaming geschikte mobiele telefoon) kiezen of u de audio-streaming naar de autoradio mogelijk wilt maken of niet. U Druk zo vaak op de SOURCE-toets 8 tot "STREAMING" op het display wordt weergegeven. De Bluetooth®-Streaming-weergave kan alleen worden gekozen, wanneer een geschikt Bluetooth®-apparaat is aangesloten. FOUND (Verbinding niet gelukt - apparaat niet gevonden): de autoradio vindt de Bluetooth®-speler niet, bijv. Omdat de Bluetooth®-speler is uitgeschakeld of de Bluetooth®-functie daarvan is gedeactiveerd. De autoradio vindt de Bluetooth®-speler, de verbinding kan echter vanwege een Bluetooth®-fout niet worden gerealiseerd. In deze beide gevallen probeert de autoradio in de achtergrond de verbinding te realiseren. Wanneer u probeert op de autoradio een Bluetooth®-functie op te roepen, wordt "BLUETOOTH LINK BUSY ­ PRESS REJECT KEY TO CANCEL" (BT-verbinding bezet ­ Druk op de opleggentoets om te annuleren) weergegeven. Wanneer u de poging tot verbinden wilt afbreken, dan drukt u op de -toets 4. Probeer eventueel in de apparatenlijst de koppeling met de Bluetooth®speler handmatig te maken (zie paragraaf "Gekoppelde Bluetooth®-apparaten in de apparatenlijst beheren" im het hoofdstuk "Bluetooth®-telefoongesprek"). Het telefoonboek van een verbonden mobiele telefoon wordt overgedragen, wordt de audio-overdracht voor de duur van het downloaden van het telefoonboek onderbroken. DEVICE VIA BLUETOOTH (Verbindingsfout ­ weergave van apparaat): de autoradio kan een Bluetooth®-verbinding met de Bluetooth®-speler maken, maar de Bluetooth®-speler kan geen audiodata overdragen, bijv. Wanneer de overdracht van audiodata mislukt, kunt u op de Bluetooth®-speler (resp. Opnieuw indrukken: vorige titel afspelen Display/reactie In geval van een ongeluk kan de uitstekende stekker in de front-AUX-IN-bus letsel veroorzaken. Het gebruik van rechte stekkers of adapters leidt tot een verhoogd risicoletsel. Zodra een externe audiobron zoals bijvoorbeeld een draagbare CD-/ MiniDisc- of MP3-speler op de front-AUX-IN-bus is aangesloten, kan deze met de toets SOURCE 8 worden geselecteerd. Opmerking: U kunt de via de front-AUX-IN-bus aangesloten audiobron individueel benoemen en met een andere audiobron mengen. Lees daarvoor de paragraaf "Externe audiobron benoemen" en "Externe audiobron met een andere audiobron mengen" in dit hoofdstuk. AUX-ingang aan achterzijde Via de AUX-ingang op de achterzijde kunt u verschillende externe audiobronnen op het apparaat aansluiten: Bijvoorbeeld draagbare CD-spelers, MiniDisc-spelers, MP3-spelers of een niet C'n'C-compatibele Blaupunkt-interface. De C'n'C-interface van Blaupunkt (C'n'C = Command and Control) zorgt voor een nog comfortabelere bediening van apparaat en datadragers, die via een C'n'C-compatibele Blaupunktinterface op de autoradio zijn aangesloten. af fabriek is dit apparaat voor de aansluiting van C'n'C-compatibele Blaupunkt-accessoire apparaten ingesteld. [. . . ] In geval van verkeersbericht wordt door een zender zonder verkeersinformatie naar een verkeersinformatiezender van dezelfde zenderketen omgeschakeld. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Formaat voor geheugenmedia, die permanent grote hoeveelheden data kunnen opslaan, zoals bijv. Hier kunt u een actieve subwoofer aansluiten of een separate eindversterker met subwoofer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT NEW JERSEY MP68 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag