Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 te teleladen.


BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (241 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 annexe 1 (312 ko)
   BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 annexe 1 (327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 140 Onbespeelde gedeelten overslaan (Blankskip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Volumeverhouding rechts/links (balans) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 133 RADIOWEERGAVE FM-geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de FM-geheugenniveaus FM1, FM2, FM3 en FMT: Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder hebt ontvangen. Druk zo vaak op toets NEXT 3 dat het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. De geheugenniveaus worden opgeroepen in de volgorde FM1, FM2, FM3 en FMT. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Automatische zoekafstemming Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Beweeg de joystick 7 naar beneden of naar boven. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Druk op toets NEXT 3. Op het display wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid aangegeven. "SENS 6" betekent de hoogste gevoeligheid voor de ontvangst van ver weg gelegen zenders, "SENS 1" de geringste. Beweeg de joystick 7 naar links of naar rechts. Let op: Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. naar links om de gevoeligheid in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. Om te bladeren tussen de verschillende pagina's van het PTY-menu: Druk op toets NEXT 3 totdat het gewenste programmatype naast 136 RADIOWEERGAVE Druk op toets NEXT 3. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men de doorgifte van informatie over de zender binnen en zenderketen. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Beweeg de joystick 7 naar boven resp. naar links om HiCut in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Weergave van radiotekst kiezen Sommige zenders gebruiken het RDSsignaal ook om lichtkranten door te geven, de zgn. U kunt de weergave van radiotekst toelaten of blokkeren. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk tijdens de radioweergave op Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op toets NEXT 3. De tweede pagina van het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. toets TUNER <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool wordt weergegeven. Om het actuele verkeersbericht te onderbreken: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "OFF". [. . . ] 145 EQUALIZER Let op: De weg van het geluid vanaf de luidsprekers mag niet worden gehinderd. Om een equalizer af te regelen: Preset-klankinstelling kiezen U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: VOCAL ("VOCL") DISCO ("DISC") ROCK TECHNO ("TECH") CLASSIC ("CLAS") Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. Druk op toets DEQ+ 5. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "USER". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding van de equalizer die u wilt afregelen. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "AUTO". U hoort een testgeluid en het afregelen begint. Druk op toets DEQ+ 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag