Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT NASHVILLE DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DJ te teleladen.


BLAUPUNKT NASHVILLE DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (90 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT NASHVILLE DJ (110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT NASHVILLE DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Oproepen: zo vaak op FMT drukken tot "T" op het display verschijnt. Daarna kort op één van de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5 drukken. TR I PLAY - kant 1 (of 2) CASS << >> - versneld vooruit-/ achteruitspoelen SVENSKA Cassette-gebruik: NEDERLANDS 9 AF (Alternatieve Frekwentie bij RDS-gebruik) Als "AF" op het display verschijnt, zoekt de radio met RDS automatisch een beter te ontvangen frekwentie van hetzelfde programma. AF aan/uit: kort op AF drukken. < FMT - FM, Travelstore Wisseltoets voor het FM-geheugenniveau I, II en "T" (Travelstore). Wisselen van het geheugenniveau: toets zo vaak aantikken, tot het gewenste niveau op het display verschijnt. ITALIANO FRANÇAIS Extra funktie: Codering: Lees eerst "Diefstalbeveiliging". [. . . ] Voer nu na de wachttijd (CODE op het display) de juiste cijfer-code in. Wordt het toestel tijdens een wachttijd uitgeschakeld, dan begint de wachttijd na het weer aanzetten opnieuw. Opnieuw in gebruik nemen na Bewaar uw autoradio-pas met de cijfer-code onderbreking van de stroomop een veilige plaats, zodat geen onbevoegd voorziening persoon uw nummer kan zien. (Diefstalbeveiliging staat aan) Als de diefstalbeveiliging ingeschakeld is, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening beslist uw cijfer-code nodig. Op het display wordt "CODE" getoond. Radio-gebruik met RDS (Radio Data System) Diefstalbeveiliging uitschakelen · · · · Radio uitzetten, druk gelijktijdig op voorkeuzetoets 1 en 4 en houdt ze ingedrukt, toestel aanzetten. Radio-Data-System biedt u op de FM meer comfort bij het radio luisteren. Zodra zenders kunnen worden geïdentificeerd, verschijnt ook de afkorting van de zendernaam evt. U weet nu precies, welke zender u ontvangt en kunt zodoende ook de gewenste zender gericht kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: dan zoekt het toestel automatisch naar een alternatieve frekwentie. , , SEARCH" verdwijnt, wanneer een alternatieve frekwentie gevonden wordt of nadat de frekwentieband is doorlopen. Is dit programma niet meer naar tevredenheid te ontvangen, dan · kiest u een ander programma. Cijfer-code uit de autoradio-pas van Blaupunkt invoeren en bevestigen: zie voorbeeld: "Voor het eerst in gebruik nemen . . . ". De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. REG-Regionaal Bepaalde programma's van radiostations worden op bepaalde tijden onderverdeeld in regionale programma's. Zo verzorgt bijvoorbeeld NDR-1 voor de noordelijke deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen van tijd tot tijd regionale programma's van uiteenlopende aard. Ontvangt u een regionale zender en wilt u deze blijven beluisteren, dan kan dit door: · ca. Indien u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat of wilt beschikken over de volledige RDS-service, dan schakelt u op "REG OFF". Wanneer "REG ON" geaktiveerd is, verschijnt er na ieder inschakelen van het toestel kort "REG ON" op het display. CODE LED Bij een geparkeerde auto knippert de LED als diefstalbeveiliging. AF - Alternatieve-Frekwentie De funktie AF (Alternatieve Frekwentie) zorgt ervoor, dat de best te ontvangen frekwentie van het gekozen programma automatisch wordt opgezocht. Tijdens het zoeken naar de zender die het best kan worden ontvangen, wordt het radiogeluid korte tijd onderdrukt. Als bij het aanzetten van het toestel of bij het oproepen van een geprogrammeerde frekwentie "SEARCH" op het display verschijnt, Golfband kiezen U kunt kiezen tussen de golfbanden UKW (FM) 87, 5 ­ 108 MHz, MW (MG) 531 ­ 1602 kHz en LW (LG) 153 ­ 279 kHz. Switchen tussen MG/LG: · M·L indrukken. Handmatig op zenders afstemmen Voorwaarde = "m" staat op de display. · Op drukken, de frekwentie gaat met kleine stapjes omlaag/omhoog. Wordt de toets ( of ) ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie snel. Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op mono-weergave. Veranderen van geheugenniveau U kunt tussen de geheugenniveaus I, II en T bij het programmeren en bij het oproepen van de geprogrammeerde zenders switchen. · Zo vaak op FMT drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau getoond wordt. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wordt "lo" getoond, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). [. . . ] Nummer kiezen (achteruit): · twee of meerdere keren kort achterelkaar indrukken. Aanwijzing: CD = disk, T = TRACK muzieknummer). CD kiezen CD kiezen (vooruit): · ca. ingedrukt houden. Het kan wel eens voorkomen dat de wisselaar door verlies van spanning (bijv. De wisselaar werkt dan weer normaal. Appendix Loopwerk/cassettes Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT NASHVILLE DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT NASHVILLE DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag