Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 te teleladen.


BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (361 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 annexe 1 (1295 ko)
   BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 (1208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIS·ESC, wisselen van de displayinhoud, menu's verlaten zonder wijzigingen op te slaan. MENU·OK-toets, kort indrukken: oproepen van het menu voor de basisinstellingen en voor het bevestigen van menuopties. Lang indrukken: starten van de scan-functie. 8 9 : ; < = > TRAF-toets, in- en uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie. SRC-toets, kiezen van de geluidsbron tussen CD/MP3, SD/MMC, CD-wisselaar (indien aangesloten) en AUX. [. . . ] Wanneer de door u gekozen CD nog geen naam heeft, verschijnt ABCDEFGH op het display. De eerste invoerpositie knippert. 286 CD-WEERGAVE DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Kies de tekens met de / -toetsen 6. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op de MENU·OK 7 -toets en vervolgens op toets DIS·ESC 5 om het menu te verlaten. CD-naam wissen Beluister de CD waarvan de naam moet worden gewist. Druk op toets MENU·OK 7. Druk zo vaak op toets of 6 dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets of 6 dat "CD NAME EDIT" op het display wordt weergegeven. vier seconden klinkt een pieptoon en in het display verschijnt "DELETE NAME". Door op toets MENU OK 7 te drukken gaat u terug naar het menu. Alle CD-namen wissen U kunt de namen van alle in de radio opgeslagen CD's wissen. Druk zo vaak op toets of 6 dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets of 6 dat "CD NAME EDIT" op het display wordt weergegeven. vier seconden klinkt een pieptoon en in het display verschijnt , , DELETE NAME". "INFO MODE": eerste regel: naam van de titel Tweede regel: MP3-ID-tag (indien beschikbaar en ingeschakeld, zie MP3-info kiezen) Let op: G Er kunnen MP3-ID-tags van versie 1 worden weergegeven wanneer deze samen met de MP3-bestanden zijn opgeslagen (lees hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw PC-MP3-software resp. "MP3 BROWSE MODE": eerste regel: naam van de titel Tweede regel: naam van de directory. Let op: De MP3-browse-mode dient om MP3-bestanden op uw CD snel en comfortabel te kunnen vinden. In de MP3-browse-mode kunnen de functies snelle zoekdoorloop, MIX, SCAN en REPEAT plus het menu niet geheel worden gebruikt. "TRACK AND DIR MODE": eerste regel: nummer van de directory en titelnummer. "CLOCK MODE": eerste regel: nummer van de directory en titelnummer Tweede regel: naam van de directory en kloktijd Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden: Druk op toets DIS·ESC 5. G Directory kiezen Directory kiezen met de pijltoetsen (Normale, Info-, Track en Dir- en Clock-mode) Om op- of neerwaarts naar een andere directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 6. G Let op: Alle directories die geen MP3-bestanden bevatten, worden automatisch overgeslagen. Het aantal directories wordt voor de weergave automatisch door het apparaat gecorrigeerd en is dan mogelijkerwijs niet meer gelijk aan het aantal directories dat u hebt aangemaakt. 290 MP3-WEERGAVE Titels/bestanden kiezen met de pijltoetsen (Normale, Info-, Track en Dir- en Clock-mode) Om op- of neerwaarts naar een andere titel / een ander bestand van de actuele directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 6. Wanneer toets 6 eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels kiezen in de browse-modus In de browse-modus kunt u de beschikbare titels van een directory comfortabel bekijken en daaruit gericht een titel kiezen. Druk tijdens de MP3-weergave zo vaak op de toets DIS·ESC 5 dat "MP3-BROWSE MODE" wordt weergegeven. Druk op toets of 6 om alle titels van de directory achtereen te laten weergeven. Wanneer u de momenteel weergegeven titel wilt kiezen, Druk op toets MENU·OK 7. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Directory kiezen in de browse-modus U kunt de actuele directory en de volgende op de beide regels van het display laten weergeven. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT NASHVILLE DAB35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag