Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 te teleladen.


BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (104 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 INSTALLATION INSTRUCTION (259 ko)
   BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 (102 ko)
   BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 INSTALLATION INSTRUCTION (259 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 59 Voorrang voor verkeersinformatie aan-/ uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie en waarschuwingssignaal . . . . 59 51 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ENGLISH DEUTSCH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing 1 Versterker Aan Uit 2 Tuimelschakelaar 5 Snelspoelen / Omkeren van afspeelrichting Omkeren van afspeelrichting tegelijk indrukken TR1-PLAY of TR2-PLAY op het display zoekafstemming Volume Scan 1 sek. [. . . ] Als de diefstalbeveiliging ingeschakeld is, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening beslist uw cijfer-code nodig. · Voorkeuzetoetsen 1 en 4 loslaten. Na het aanzetten wordt nu altijd even "CODE" getoond. 55 PORTUGUES Verschijnen er echter opnieuw vier strepen, dan heeft u een verkeerde cijfer-code ingevoerd. Voer nu na de wachttijd (CODE op het display) beslist de juiste cijfer-code in. ESPAGÑOL De autoradio is gereed voor gebruik. SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Opnieuw in gebruik nemen na onderbreking van de stroomvoorziening (Diefstalbeveiliging aan) DEUTSCH Diefstalbeveiliging Radio-gebruik met RDS (Radio Data System) Wordt het toestel tijdens een wachttijd uitgezet, dan begint na het weer aanzetten, de wachttijd opnieuw. Radio Data System biedt op de FM meer comfort bij het radio luisteren. Zodra zenders kunnen worden geïdentificeerd, verschijnt ook de afkorting van zendernaam evt. U weet nu precies, welke zender u ontvangt en kunt zodoende ook de gewenste zender gericht kiezen. RDS biedt u meer voordelen: Als bij het aanzetten van het toestel of bij het oproepen van een geprogrammeerde frekwentie "SEARCH" op het dislpay verschijnt, dan zoekt het toestel automatisch naar een alternatieve frekwentie. "SEARCH" verdwijnt, wanneer een alternatieve frekwentie gevonden is of nadat de frekwentieband is doorlopen. Is dit programma niet meer naar tevredenheid te ontvangen · kiest u dan een ander programma. Diefstalbeveiliging uitschakelen · · · · Radio uitzetten, druk gelijktijdig op voorkeuzetoets 1 en 4 en houd ze ingedrukt, toestel aanzetten. Cijfer-code uit de Blaupunkt autoradiopas invoeren en bevestigen: zie voorbeeld "Opnieuw in gebruik nemen . . . ". REG-Regionaal Bepaalde programma's van de radiostations worden op bepaalde tijden onderverdeeld in regionale programma's. Zo verzorgt bijvoorbeeld NDR-1 voor de noordelijke deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen van tijd tot tijd regionale programma's van uiteenlopende aard. Ontvangt u een regionale zender en wilt u deze blijven beluisteren, dan kan dit door: · ca. Indien u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat of wilt beschikken over de volledige RDS-service, dan schakelt u op "REG OFF". De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. AF - Alternatieve Frekwentie De funktie AF (Alternatieve Frekwentie) zorgt ervoor, dat de best te ontvangen frekwentie van het gekozen programma automatisch wordt opgezocht. Deze funktie is ingeschakeld als op het display "AF" oplicht. Tijdens het zoeken naar de zender die het best kan worden ontvangen, wordt het radiogeluid korte tijd onderdrukt. Optische indikatie als diefstalbeveiliging Bij een geparkeerd voertuig kan ter diefstalbeveiliging een diode als optische waarschuwing knipperen. Met DSC kunnen al naar gelang de wijze waarop de autoradio is aangesloten drie situaties worden ingesteld. Leest u hiervoor "Programmeren met DSCCODE-LED". 56 · U kunt FM-zenders van 87, 5 - 108 MHz ontvangen. Zoekafstemming / · Op / drukken, de autoradio zoekt automatische de volgende zender. Het display toont, welke toets ingedrukt is. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Hiervoor zo vaak op FM drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau verschijnt. · Betreffende voorkeuzetoets kort indrukken. Zenders laten horen met RadioScan U kunt de volgende zenders 8 sek. Op het display knippert de beluisterde frekwentie of de afkorting van de zendernaam. [. . . ] Een overzicht van de door de fabriek ingestelde gegevens vindt u onderstaand, zodat u steeds deze standaardinstellingen kunt raadplegen. Met de tuimelschakelaar kunt u een keuze maken uit de hierna beschreven funkties en deze instellen. Op het display wordt de ingestelde positie aangegeven. LOCAL Gevoeligheid van de zoekafstemming voor de lokale ontvangst instellen LOCAL 1 - zeer gevoelig LOCAL 3 - ongevoelig DIS. 3 - ongevoelig COLOUR Display-kleur aanpassen aan de dashboard-verlichting van het voertuig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag