Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26 te teleladen.


BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (913 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 101 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC 111 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 91 PORTUGUÊS Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bladeren in de zenderketens (alleen op FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . [. . . ] Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. REG - Regionaal Bepaalde programma's van radiozenders worden op bepaalde tijden in regionale uitzendingen verdeeld. het eerste net van de NDR gebieden in de noordelijke Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Neder-Saksen en zendt het op bepaalde tijden programma's van verschillende inhoud uit. Wanneer u een regionaal programma ontvangt en dit wilt blijven beluisteren: · Houd AF ca. Wanneer u het ontvangstgebied van de regionale zender verlaat of de volledige RDSservice verlangt, schakelt u over op "REG OFF". een seconde ingedrukt, totdat "REG OFF" verschijnt. AF - Alternatieve frequentie De AF-functie (Alternatieve frequentie) zorgt ervoor dat automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt. Tijdens het zoeken naar de sterkste frequentie kan de radioweergave even onderbroken worden. Preset Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet te zien op het display). Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied achtereenvolgens kort horen. Op het display wordt afwisselend "SCAN" en de knipperende zendernaam resp. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SC. Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. 102 · U kunt alle ontvangbare zenders van het gekozen golfgebied kort laten horen. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Stereo-mono wisselen (FM) Wanneer u het apparaat aanzet, vindt automatisch stereoweergave plaats. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat variabel over op monoweergave. U kunt ook met de hand overschakelen op mono/stereo: · Houd lo ca. De gekozen toestand verschijnt kort op het display. PTY in-/uitschakelen · Druk op PTY. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan. [. . . ] Voorwaarde voor SCAN: Tussen de titels moet zich een pauze van minimaal drie seconden bevinden. Tips voor het onderhoud Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MONTE CARLO MP26 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag