Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA RD 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA RD 148. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MODENA RD 148 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA RD 148 te teleladen.


BLAUPUNKT MODENA RD 148 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (205 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MODENA RD 148 (1151 ko)
   BLAUPUNKT MODENA RD 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1346 ko)
   BLAUPUNKT MODENA RD 148 (171 ko)
   BLAUPUNKT MODENA RD 148 (1151 ko)
   BLAUPUNKT MODENA RD 148 annexe 1 (203 ko)
   BLAUPUNKT MODENA RD 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MODENA RD 148

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD Modena RD 148 Gebruiksaanwijzing 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 2 3 6 2 Beknopte gebruiksaanwijzing . . 119 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u wilt overschakelen op mono, leest u "Programmeren met DSC - STEREO/ MONO". De gekozen toestand verschijnt kort op het display. Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Tijdens het zoeken knippert "FM-SCAN" of "AM-SCAN". Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC of de tuimeltoets voor de zoekafstemming. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijk ingestelde zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Indien u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wisselen, leest u "Programmeren met DSC - LO-DX". Storingen door sterke buurzenders worden verregaand voorkomen wanneer SHARX ON is ingesteld. Lees desgewenst "Programmeren met DSC - SHARX". 125 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA In het DSC-menu kunt u met de functie SHARX op FM wisselen van bandbreedte. Dit is zeer voordelig bij grote zenderdichtheid. NEDERLANDS Wisselen van bandbreedte (FM) ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan. Rechts onder staat continu "PTY". NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel en literatuur CULTURE cultuur SCIENCE wetenschap VARIED amusement POP MUSIC popmuziek ROCK MUSIC rockmuziek M. O. R. M ontspanningsmuziek LIGHT M licht klassiek CLASSICS serieus klassiek OTHER M overige muziek WEATHER weer FINANCE economie CHILDREN'S PROGRAMMES kinderen SOCIAL AFFAIRS maatschappij RELIGION religie PHONE IN phone in TRAVEL reizen HOBBIES vrije tijd JAZZ MUSIC jazz COUNTRY MUSIC country & western NATIONAL MUSIC nederlandstalig OLDIES MUSIC gouwe-ouwe FOLK MUSIC volksmuziek Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. U kunt met DSC de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Prgrammeren met DSC - PTY LANG"). De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. Na de pieptoon wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NONE" (geen) verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY ingeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. [. . . ] Bij de tweede KeyCard kunnen de door de vakhandelaar ingevoerde gegevens worden aangegeven (zie "Short Additional Memory S. A. M. "). Wanneer u tijdens het uitlezen de KeyCard verwijdert, verschijnt "READ KC" op het display. ENGLISH Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. CLOCKSET Om de kloktijd met de hand in te stellen. Lees hiervoor ook "Clock - kloktijd". PTY LANG Hiermee kiest u de taal van de programmasoort-aanduiding: DEUTSCH of ENGLISH. DEUTSCH Programmeren met DSC LEARN KC U kunt een tweede KeyCard programmeren. Lees hiervoor de aanwijzingen onder "Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard" "Tweede KeyCard programmeren". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MODENA RD 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MODENA RD 148 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag