Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA MP54. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MODENA MP54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA MP54 te teleladen.


BLAUPUNKT MODENA MP54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MODENA MP54 annexe 1 (786 ko)
   BLAUPUNKT MODENA MP54 (779 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MODENA MP54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 94 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave 102 Cd verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] :. Druk op toets Druk op de toetsen of :. Let op: Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDS-comfortfunctie gedeactiveerd is. Op het display verschijnt de actuele waarde voor de gevoeligheid. "SENS HI6" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS LO1" de geringste. Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen :. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen". Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW. Stel de gewenste zender in. Druk op toets of : om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor de Scan- of de Travelstore-functie. Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 > waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. 96 RADIOWEERGAVE DEUTSCH Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. SCAN beëindigen, zender verder beluisteren Druk op toets OK ;. Het scannen wordt beëindigd, de als laatste weergegeven zender blijft actief. dat "SCANTIME" op het display verschijnt. Stel de gewenste duur van het fragment in met de :. -toetsen Wanneer de instelling voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij weergave van cd en cd-wisselaar. Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied. Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 > van de gewenste zender. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma's. de frequentie. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Houd toets / DIS 7 ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. 99 VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of : dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen :. - Wanneer het instellen voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 2. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. 100 CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een diameter van 12 cm afspelen. [. . . ] Druk op toets of : om de weergave te wisselen tussen ON (aan) of OFF (uit). Druk op toets De kloktijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld. Stel de minuten in met de toetsen of :. De uren Wanneer de minuten ingesteld zijn, drukt u op toets knipperen. of :. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Stel de uren in met de toetsen Druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Klokmodus 12/24 uur kiezen Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Druk op toets / DIS 7. Druk zo vaak op toets : dat "24 H MODE" resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MODENA MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MODENA MP54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag