Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA CD52. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MODENA CD52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MODENA CD52 te teleladen.


BLAUPUNKT MODENA CD52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MODENA CD52 annexe 1 (547 ko)
   BLAUPUNKT MODENA CD52 (593 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MODENA CD52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 97 Volume voor bevestigingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Weergave van cd-wisselaar starten 107 Cd kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. Stel de gewenste zender in. Druk op toets of : om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 > waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. 100 RADIOWEERGAVE DEUTSCH Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. SCAN beëindigen, zender verder beluisteren Druk op toets OK ;. Het scannen wordt beëindigd, de als laatste weergegeven zender blijft actief. dat "SCANTIME" op het display verschijnt. Stel de gewenste duur van het fragment in met de :. -toetsen Wanneer de instelling voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij weergave van cd en cd-wisselaar. Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied. Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 > van de gewenste zender. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma's. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Met de PTY-functie kunt u gericht zenders van een bepaald programmatype kiezen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of : dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen :. - Wanneer het instellen voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 2. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. 104 CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cdspeler door ongeschikte cd's. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cd-weergave het pijltoetsenblok : om de volgende resp. [. . . ] of :. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Stel de uren in met de toetsen Druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Klokmodus 12/24 uur kiezen Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Druk op toets / DIS 7. Druk zo vaak op toets : dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display verschijnt. De kloktijd wordt acht seconden lang op het display weergegeven. 109 KLANKKLEUR EN VOLUMEVERHOUDING Klankkleur en volumeverhouding U kunt de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding voor alle audiobronnen (radio, cd, cd-wisselaar, AUX en verkeersinformatie) apart instellen. Let op: De instellingen voor klankkleur en volumeverhouding voor verkeersinformatie kunnen alleen worden uitgevoerd tijdens een verkeersbericht. Volumeverhouding links/rechts (balans) instellen Om de volumeverhouding links/ rechts (balans) in te stellen drukt u op toets AUDIO =. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets : dat "BALANCE" op het display verschijnt. Druk op toets of : om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MODENA CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MODENA CD52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag