Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 te teleladen.


BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 INSTALLATION INSTRUCTION (1426 ko)
   BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 (197 ko)
   BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 INSTALLATION INSTRUCTION (1426 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD München RDM 126 Gebruiksaanwijzing 1 20 19 2 3 4 5 6 7 17 8 9 10 11 12 13 14 16 15 18 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . 115 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 120 Geprogrammeerde zenders oproepen 120 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Indien u de speeltijd wilt veranderen, lees dan "DSC-programmering - SCANTIME". Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt getoond, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (gerin- Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA PTY - Programmatype (soort) NEDERLANDS ITALIANO Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. FRANÇAIS Programmatype ENGLISH DEUTSCH EDUCATE educatief DRAMA hoorspel + literatuur CULTURE cultuur / religie SCIENCE wetenschap VARIED ontspanning POP MUSIC popmuziek ROCK MUSIC rockmuziek M. O. R. M ontspanningsmuziek LIGHT M licht klassiek CLASSICS serieus klassiek OTHER M overige muziek PTY 16 t/m PTY 30 zijn nog niet bezet. Programmatype van de zender opvragen · Houd PTY ca. Na de BEEP wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NO PTY" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. Wanneer u een andere zender van dit programmatype wilt beluisteren: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het display kort "NO PTY". U kunt op elke plaats in het geheugen een ander beschikbaar programmatype vastleggen. Lees indien nodig de volgende paragraaf, "Programmatype kiezen". b) met << >> van de tuimelschakelaar (zoekafstemming) Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunt u met << of >> een programmatype kiezen. IKies in deze tijd met >> (vooruit) of << (achteruit) het gewenste programmatype. Druk zo vaak op << of >> als nodig is. · · Wanneer u een een zender van dit programmatype wilt horen: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het display kort "NO PTY". De laatst ingestelde zender wordt ontvangen. 122 Programmatype programmeren Van fabriekswege is onder elk van de voorkeuzetoetsen 1 - 6 een programmatype vastgelegd. Wanneer u een ander programmatype wilt programmeren, moet "PTY" op het display verlicht zijn. Het gekozen programmatype kan met deze toets worden opgeroepen indien "PTY" verlicht is. Zenders kort laten horen met PTYSCAN Voorwaarde: PTY moet verlicht zijn op het display. De radio laat de te ontvangen zenders van dit programmatype kort horen. [. . . ] Wanneer het standaardvolume groter is dan TA VOL, wordt de verkeersinformatie iets sterker doorgegeven dan het standaardvolume. / << >> functie kiezen waarde instellen/oproepen 130 SPEECH BRIGHT SPEECH 1: Defeat (bas, treble en loudness op "0") SPEECH 2-4: Verschillende instelling van volume, bas en treble wanneer loudness uitgeschakeld is. BEEP Bevestigingssignaal voor functies waarvoor een toets langer dan twee seconden ingedrukt moet blijven. Het volume is instelbaar van 0-9 (0 = uit). READ KC groen . . . . . . . . . . . . . . . rood 131 PORTUGUÊS ESPAÑOL COLOUR (Variocolour) Om de kleur van de verlichting van het apparaat stapsgewijs aan te passen aan de dashboardverlichting. De gegevens van een KeyCard kunnen worden getoond. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MUNCHEN RDM 126 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag