Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MNCHEN CD 43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MNCHEN CD 43. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MNCHEN CD 43 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MNCHEN CD 43 te teleladen.


BLAUPUNKT MNCHEN CD 43 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MNCHEN CD 43 (107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MNCHEN CD 43

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing München CD 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 24 9 a b 23 9 22 a 21 20 19 18 ml kj h g d i fe dc 2 RADIO 3 CD 4 3 Inhoud Belangrijke opmerkingen . . . . . . . . . . . . 62 TPM-programmering wissen met DSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Instellen volume voor verkeersinfo en waarschuwingstoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Automatisch zoeken naar alternatieve verkeersinfo-zender . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 60 Om nu een zender vast te leggen, drukt u op de gewenste voorkeuzetoets ;, <, =, > of @ tot de stomschakeling weer is opgeheven (ca. Deze handelingen kunt u voor de overige preset-toetsen en alle golfbereiken alsmede FM-geheugenbereiken herhalen. Als u met de zenderafstemming een reeds geprogrammeerde zender instelt, toont het display ca. de bijbehorende voorkeuzetoets 9 k en bij FM ook het geheugenbereik 9 j. met zenderafstemming met de hand Voor het vastleggen van een bepaalde zender op een bepaalde zendertoets gaat u als volgt te werk. Met toets FM·T D of M·L B kiest u het juiste golfbereik. Wanneer u een FM-frequentie wilt vastleggen, kiest u met toets FM·T D het geheugenbereik. Met tuimelschakelaar << >> G stemt u af op de gewenste zender/frequentie. Tenslotte houdt u de zendertoets, waarop u de zender wilt vastleggen, ingedrukt tot de stomschakeling weer is opgeheven. Behalve de vastgelegde zenders onthoudt uw toestel voor elk golfbereik ook de zender waarop het laatst werd afgestemd. met Travelstore Op het Travelstore-bereik kunnen de 5 sterkste FM-zenders in volgorde van signaalsterkte automatisch geprogrammeerd worden. Deze functie is uitermate nuttig wanneer u zich in onbekend gebied bevindt, b. v. U schakelt de automatische zenderprogrammering in door toets FM·T D ca. Tijdens de stomschakeling wordt de frequentieband snel afgezocht, om de sterkste zenders te programmeren. automatisch de 5 sterkste zenders vast te leggen, met de hand 5 extra voorkeuzezenders vastleggen. Met KeyCard 1 kunnen andere zenders worden geprogrammeerd als met KeyCard 2. Overschakelen op Mono Uw autoradio beschikt over een FM-tuner die voor een optimale geluidsweergave zorgt. In gebieden met geringe signaalsterkte en/of reflecties van het zendersignaal gaat uw radio automatisch glijdend over van stereoop mono-weergave. Bent u in een gebied met kritieke ontvangstcondities, dan is het raadzaam op mono om te schakelen om eventuele stereo-ruis te vermijden. Het display 9 h toont de gevoeligheid: lo ­ normaal gevoelig, of dx ­ zeer gevoelig b) met DSC Ingeval van een extreem hoge of lage zenderdichtheid kan het nuttig zijn, de zoekloopgevoeligheid voor beide trappen afzonderlijk in te stellen. Kies met lo-toets 8 de te wijzigen ontvangstgevoeligheid ("lo" voor regionale zenderontvangst, "dx" voor ontvangst van landelijke zenders). Tuimelschakelaar / F net zo vaak indrukken, totdat het display "LOC" resp. Stel de gewenste gevoeligheid in met tuimelschakelaar << >> G: ^ 01 = zeer gevoelig ^ 03 = ongevoelig Met toets DSC 7 beëindigt u het instellen. [. . . ] Het volume voor verkeersinfo is voor elk van beide KeyCards apart instelbaar. Automatisch zoeken naar alternatieve verkeersinfo-zender Verlaat u het ontvangstgebied van de verkeersinfo-zender waarop u heeft afgestemd en is daardoor een goede ontvangst niet langer mogelijk, dan zoekt de radio bij CDgebruik automatisch naar een alternatieve verkeersinfo-zender. Instellen basiskleur display Met DSC kunt u de basiskleur (oranje of groen) van het display aanpassen aan de kleur van de dashboard-verlichting. Tuimelschakelaar << >> G indrukken om de kleur in te stellen. U beëindigt het instellen door toets DSC 7 nogmaals in te drukken. Verkeersinfo bij CD-gebruik Met dit toestel kunt u naar een CD luisteren èn standby zijn voor eventuele verkeersinfo. Schakel met ARI-toets C de voorrang voor verkeersinfo Aan (wanneer ARI is ingeschakeld, meldt het display 9 d "ARI"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MNCHEN CD 43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MNCHEN CD 43 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag