Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53 te teleladen.


BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Warn. Info line Spd Calib. PDC Reset DISPLAY Key Display infos ANIMATION MENU. . . Analyser 1 * Scrn Saver Trigger SAM * For CD 4403 only 4 INHOUD INLEIDING ALVORENS TE STARTEN Willen wij u danken voor de aanschaf van dit VDODAYTON product dat is ontworpen en gefabriceerd volgens de bestaande Veilig-heidsregels, conform aan de hoogste stan-daard en dat nauwkeurig is getest. Gelieve u vertrouwd te maken met het toestel door deze gebruikshandleiding zorgvuldig door te lezen. Gebruik het toestel voor het doel ervan en bewaar deze handleiding in uw voertuig voor het toekomstig raadplegen. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Milieu Dit boekje is gedrukt met recycling papier met een laag chloorgehalte. Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2- Selecteer SCAN met de toetsen 3- Gebruik de toetsen voor het selecteren van: - FREQ voor het overzien van alle stations op de actuele golfband, - PRESETS voor het overzien van alle vooraf geselecteerde stations op de actuele golfband. 101 In het geheugen opslaan van een station U kunt tot 30 stations op de FM en MG golfbanden bewaren en 10 stations op de LG en KG golfbanden. 2- Selecteer SAVE IN met de toetsen 3- Gebruik de toetsen voor het selecteren van een geheugen nummer. Nota : Het is niet mogelijk de stations handmatig op te slaan vanuit de FM AST of de MG AST banden. Nederlands Kiezen van het zoekniveau Met deze functie kunt u het zoekniveau kiezen (enkel bij FM). 2- Kies SEARCH LVL met de toetsen 3- Gebruik de toetsen om uw keuze te maken: - DISTANT (standaardinstelling) om te zoeken naar alle beschikbare zenders - LOCAL om eerst naar sterke zenders te zoeken en vervolgens naar zwakke zenders. Opmerking : Na enige tijd keert de functie terug naar Distant (standaardinstelling). 3- Gebruik de toetsen om de functie in te stellen: ON of OFF. 4- Druk op ESC om de instelling te bevestigen. CD/MP3-SPELER OF CD-WISSELAAR U kunt de cd-keuzemogelijkheden instellen nadat u de cd als bron gekozen heeft. Vervolgens kunt u door kort of lang op de toets ENTER te drukken twee verschillende cd-menu's kiezen (zie de voor- en achterpagina). Opmerking : Deze cd-speler is geschikt voor cd's van 12 cm en kan MP3-cd's lezen : in dit geval verschijnen de MP3-menu's. Selecteren van de Continent Zone Met deze functie kunt u de continentzone selecteren voor de radio. 2- Selecteer TUNER met de toetsen 3- Gebruik de toetsen voor het selecteren van het continent: USA, EUR, ASIA. 4- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. ! Waarschuwing: Plaats geen beschadigde of ongewone cd's of cd's met een afwijkende vorm in de speler. Plaatsen van een cd in de cd-speler 1- Druk op REL om het frontpaneel te openen. Leest u de voorschriften van de cd-r/ cd-rw-disk voor u deze gebruikt. Afspelen van MP3-files U kunt MP3-files beluisteren die voldoen aan het MPEG1-Layer 3 file-codeerschema en in ISO9660-formaat op een cd-r of cd-rw gebrand zijn. Afspelen van een tegen kopiëren beveiligde, niet-conforme audio-cd Door de beveiliging tegen kopiëren bij bepaalde audio-cd's die niet voldoen aan de international audio-cd-standaarden (Red Book), kan het zijn dat deze types tegen kopiëren beveiligde disk(s) niet afgespeeld kan worden op dit apparaat. 103 Opmerkingen over MP3 - Het apparaat kan geen MP3-files lezen met een andere extensie dan "MP3". - Het apparaat kan maximaal 300 nummers afspelen en ondersteunt maximaal 50 Nederlands Vorige/ volgende nummer (vorige/ volgende MP3-file) Druk op de respectieve toets voor het vorige en volgende nummer (file bij MP3). Het afspelen begint met het gekozen nummer. Opmerking : Het aantal seconden dat u te horen krijgt, kunt u instellen in het SAM-menu. Een naam geven aan een audio-cd Gebruik deze functie om in het totaal aan 50 cd's een naam te geven van maximaal 12 letters per titel: deze naam wordt in het display weergegeven tijdens het afspelen. 2- Kies CD NAME met de toetsen 3- Druk op ENTER om een alfanumerieke lijst weer te geven om in te toetsen. en 4- Loop door de letters met de toetsen gebruik de toetsen om de hoofdletters, kleine letters, de cijfers en de symbolen te kiezen. 5- Druk op ENTER om het karakter weer te geven en herhaal dit voor elke karakter. ] 6- Als de naam klaar is, kiest u [ 7- Druk op ENTER om de naam te bevestigen. Opmerking1: De titel wordt toegekend al alle karakters en spaties bevestigd zijn. Als het geheugen vol is dan is de CD NAME-functie niet langer beschikbaar; u moet dan een cdnaam wissen. Opmerking 2: Om een karakter te wissen, kiest ] aan het begin van de alfanumerieke u[ lijst en drukt u op ENTER. Vorige/ volgende disk Met deze functie kunt u de volgende of vorige disk (album bij MP3) kiezen uit het magazijn. [. . . ] PDC Reset Announce Menu (Berichten Menu) Activeert/Deactiveert het Dynamic RDS geheugen vulling/bijwerking Activeert/Deactiveert de Verkeersberichten modus Activeert/Deactiveert de Nieuwsmodus Gaat naar het SAM menu pijlen RDSmen Dyn Traffic News SAM pijlen On / Off On / Off On / Off Press Enter Animations Menu (Animatie Menu) Kies een displaydiagram Analyser 1* Selecteert een screensaver animatie Stelt de tijd in voor het activeren van de screensaver Gaat naar het SAM menu Scrn Saver Trigger SAM Off / Fill PeakH / Bass Eyes / Magic Eyes / Analog / Propeller / Peak Hold Off / Invador / Comets / Las Vegas / Star / Rain 10 sec / 30 secs / 60 secs Press Enter OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Het kan voorkomen dat uw autoradio niet naar verwachting functioneert. Gelieve voordat u met een servicedienst gaat bellen, deze handleiding door te lezen en de instellingswaarden zorgvuldig na te kijken: u kunt bemerken dat een functie niet precies kan werken met de door u bepaalde waarde. Wanneer u echter uw set ter reparatie moet verzenden, stuur deze dan in zijn geheel met de mobiele satelliet. * Enkel voor de CD4403 117 Nederlands pijlen 1 AM-12 AM / 1 PM-12 PM 00-59 24 h / 12 h RDS / Manual °C / °F On / Off Km/h / mph Off / 50 km/h to 250 km/h Off / 31 mph to 156 mph On / Off 9 ­ 16v Temperature / Clock / Avg speed max speed / cur speed / total time / Trip time / total dist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MITSUBISHI_MP53 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag