Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 te teleladen.


BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 annexe 1 (332 ko)
   BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 annexe 1 (1564 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 130 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Programmeren van een nieuwe KeyCard / Mastercode invoeren . . . . . . . . . . 117 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "SCAN" wordt kort weergegeven op het display, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. Geprogrammeerde zenders kort weergeven (Preset Scan) U kunt alle op de geheugenniveaus geprogrammeerde zenders die op dat moment ontvangbaar zijn, kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Preset Scan starten Om Preset Scan te starten: Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen. Wanneer u een PTY-zoekdoorloop hebt gestart en er wordt geen zender gevonden, wordt de zoekdoorloop op de achtergrond verder uitgevoerd. Zodra dan een zender met het gekozen programmatype wordt ontvangen, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Houd de softkey 4 met de display-aanduiding "SCA" langer dan een seconde ingedrukt. De geheugenniveaus worden achter elkaar gescand, de weergegeven geheugenpositie "ST1" - "ST6" wordt telkens invers weergegeven. vanuit de weergave van cd, cassette, MiniDisc of cd-wisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) over op de zender met het gekozen programmatype. Druk zo vaak op toets of Druk op toets 7 dat "SHARX" op het display verschijnt. of 7 om SHARX in resp. "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "NO SHARX" betekent geen omschakeling. De instellingen worden bewaard. Houd toets DIS : langer dan een seconde ingedrukt. De displayweergave wisselt tussen kloktijd en geheugenniveau. Druk op toets OK 5 of op toets MENU Stereo/mono wisselen Bij slechte ontvangst kunt u kiezen voor radioweergave in mono. De instelling voor stereo/ mono wordt uitgevoerd in het menu. Druk op toets MENU 8. "MONO" op het display verschijnt. 126 VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EONontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men het doorgeven van zenderinformatie binnen een keten van zenders. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Stel het volume in met de 7 of de volumeregelaar. -toetsen Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. [. . . ] Zet vóór het instellen van de equalizer de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding op nul en deactiveer de loudness. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". ke filters "LO-Q-FAC", "MI-Q-FAC" of "HI-Q-FAC" met toets of 7. Om de kwaliteitsfactor in te stellen drukt u op toets of 7. Beluister een cassette, cd of MiniDisc (al naar gelang de uitvoering van de autoradio). eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. Beoordeel de klank naar uw eigen ideeën. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DEQ 6. Lees nu in de "Hulptabel voor het instellen van de equalizer" de informatie onder "Klankindruk". Preset-klankinstelling kiezen U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. als beschreven onder "Maatregel". Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in te schakelen drukt u op toets DEQ 6. "LOW EQ" verschijnt op het display. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ 6 ingedrukt totdat "DEQ OFF" kort wordt weergegeven. Druk op toets DEQ 6. 135 PORTUGUÊS Stel de waarden voor de equalizer in zo- ESPAÑOL SVENSKA Om het volgende filter te kiezen drukt u NEDERLANDS Druk op toets DEQ 6. Kies de instellingen voor de afzonderlij- ITALIANO Kwaliteitsfactor voor het filter instellen FRANÇAIS ENGLISH Om de frequentie te kiezen drukt u op DEUTSCH Equalizer Equalizer instellen EQUALIZER Kies "PRESET" met toets of 7. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MISSOURI AG F. DJ 70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag