Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 te teleladen.


BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 annexe 1 (537 ko)
   BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 annexe 1 (551 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 98 Geluidsonderdrukking tijdens telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bevestigingssignaal (pieptoon) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . 107 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar . [. . . ] Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Druk zo vaak op toets of 5 dat "REG" op het display verschijnt. "ON" (aan) weergegeven. Druk op toets of 5. De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Om REG in resp. Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets MENU 7. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken houdt u toets TRAF·RDS ; langer dan twee seconden ingedrukt. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 : van de gewenste zender. Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. SCAN starten Houd de MENU-toets 7 langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de actuele frequentie knipperend. 101 Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of het golfgebied MW of LW. Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 : waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. RADIOWEERGAVE SCAN beëindigen, zender verder beluisteren PTY-EON Wanneer het programmatype gekozen en de zoekdoorloop gestart is, schakelt het apparaat van de actuele zender over op een zender met het gekozen programmatype. Druk zo vaak op toets of 5 dat "TAVOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume voor de verkeers-toetsen informatie in met de 5. Wanneer de instelling voltooid is: Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF·RDS ;. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cassette, een cd resp. een muziekstuk van de Compact Drive MP3 of de AUX-bron het uitzendgebied van de ingestelde zender met verkeersinformatie verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie vindt. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. 104 Druk tweemaal op toets MENU 7. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 3. CASSETTEWEERGAVE Weergeven van cassettes Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: Schuif de cassette met de open zijde naar rechts in de cassetteopening. Wanneer er al een cassette in de speler zit: Druk zo vaak op toets SRC 6 dat "CASSETTE" op het display verschijnt. De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. Cassette verwijderen Houd toets SRC 6 langer dan twee seconden ingedrukt. De cassette wordt naar buiten geschoven. S-CPS afbreken Om het zoeken naar titels af te breken: Druk op toets Snelspoelen of 5. Verwijder de cassette. Afspeelrichting wijzigen Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B: Druk op toets 2 :. Snel vooruitspoelen Druk op toets 5. Op het display verschijnt "FORWARD". Snel terugspoelen Druk op toets 5. Op het display verschijnt "REWIND". [. . . ] "CLOCK ON" op het display verschijnt. De kloktijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld. Druk op toets Stel de minuten in met de toetsen 5. Wanneer de minuten ingesteld zijn of 5 om te wisselen van weergave tussen "ON" (aan) en "OFF" (uit). Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: drukt u op toets De uren knipperen. 5. Stel de uren in met de toetsen 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag