Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 te teleladen.


BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (229 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 annexe 1 (288 ko)
   BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 annexe 1 (288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 88 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Belangrijke aanwijzingen . . . . . . . 99 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer het volume voor het uitschakelen op het maximum was ingesteld en de waarde voor het inschakelvolume 0 is, kan het volume bij het inschakelen zeer groot zijn. Dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken! Wanneer de instelling voltooid is, drukt u tweemaal op toets MENU ?. 92 VOLUME REGELEN U kunt het systeemvolume abrupt verkleinen (Mute). DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Geluidsonderdrukking (Mute) Bevestigingssignaal in- en uitschakelen Wanneer u bij bepaalde functies een toets langer dan twee seconden ingedrukt houdt, bv. voor het opslaan van een zender onder een voorkeuzetoets, is een bevestigingssignaal (pieptoon) te horen. Druk kort op toets 4. Op het display verschijnt "MUTE". Mute-volume instellen Het volume van de geluidsonderdrukking (Mute Level) kan worden ingesteld. Druk op toets MENU ?. Op het display verschijnt "MENU". Druk op toets MENU ?. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets Druk zo vaak op toets of > dat "MUTE LVL" op het display verschijnt. - Stel het Mute Level in met de toetsen >. of > dat "BEEP" op het display verschijnt. "ON" (aan) weergegeven. Om het bevestigingssignaal in resp. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. 94 Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, alsmede MW en LW (AM) ontvangen (MW en LW niet bij Augsburg C30 en Minnesota DJ30). Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. 96 Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u door op of > te drukken een ander programmatype instellen. Druk op toets of > om de zoekdoorloop te starten. RADIOWEERGAVE De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". PTY-taal instellen De taal waarmee het programmatype wordt weergegeven, kan worden ingesteld. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Druk zo vaak op toets of > dat "HICUT" op het display verschijnt. of > om HICUT in resp. "HICUT 1" betekent automatische afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU ?. Druk op toets MENU ?. Op het display verschijnt "MENU". Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van `lichtkranten' uitschakelen. Druk zo vaak op toets of > dat "PTY LANG" op het display verschijnt. Druk op toets of > om te kiezen uit de talen Duits, Engels en Frans. display verschijnt, drukt u tweemaal op toets MENU ?. Houd de RDS-toets 5 ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt. Wanneer de gewenste taal op het Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de RDS-toets 5 ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen Druk op toets MENU ?. Op het display verschijnt "MENU". 97 VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAFFIC A. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer TRAFFIC op het display verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cassette of cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. [. . . ] Let op: Bij de CDC A 08 en IDC A 09 worden alle cd's in de wisselaar willekeurig gekozen. Bij alle andere cd-wisselaars worden eerst alle titels van één cd willekeurig afgespeeld en daarna wordt de volgende cd in de cd-wisselaar afgespeeld. MIX beëindigen Duur van het fragment (Scantime) instellen Druk op toets MENU ?. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets of > dat "SCANTIME" op het display verschijnt. -toetsen Stel de gewenste duur van het fragment in met de >. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u tweemaal op toets MENU ?. Druk zo vaak op toets 4 (MIX) @ dat "MIX OFF" kort op het display verschijnt en MIX niet langer verlicht is. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 2 ( ) @. Op het display verschijnt "PAUSE". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MINNESOTA DJ30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag