Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MILANO MP28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MILANO MP28. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MILANO MP28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MILANO MP28 te teleladen.


BLAUPUNKT MILANO MP28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1897 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MILANO MP28 (1895 ko)
   BLAUPUNKT MILANO MP28 (1895 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MILANO MP28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 Monte Carlo MP28 San Remo MP28 7 648 493 110 7 648 483 110 7 648 491 110 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15 14 13 12 San Remo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15 14 13 12 Milano/Monte Carlo/San Remo MP28 17 18 19 2 Bedieningselementen 1 -toets voor het openklappen van het afneembaar bedieningspaneel (Flip-ReleasePanel). > BAND-toets Keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW. -pijltjestoets Kort indrukken: radioweergave: handmatig zoeken in gekozen frequentieband. Lang indrukken: radioweergave: automatische zoekdoorloop in gekozen frequentieband. -pijltjestoets Kort indrukken: radioweergave: handmatig zoeken in gekozen frequentieband. [. . . ] CD's met opgeplakte stickers en shape-CD's kunnen de CD-speler beschadigen. Plak geen labels op de CD's, omdat het label bij gebruik los kan laten. Opmerkingen: · Beschrijf de CD's alleen met een CD-markeerstift, omdat deze geen bijtende stoffen bevat. · Voor optimaal functioneren moet u alleen CD's gebruiken met het CompactDisc-logo. Er kunnen afspeelmoeilijkheden ontstaan bij CD's met kopieerbeveiliging. Blaupunkt kan het goed functioneren van CD's met kopieerbeveiliging niet garanderen. · Naast audio-CD's kunt u met dit apparaat ook CD's met MP3-/WMA/ muziekbestanden afspelen. Lees hiervoor het hoofdstuk "MP3-/WMAweergave". · · · CD-weergave starten Wanneer er geen CD in de speler zit, u druk op de toets 1. u Schuif de CD met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de CDopening totdat u een weerstand voelt. u Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt. Opmerking: Wanneer het voertuigcontact voor het plaatsen van de CD is uitgeschakeld, dan moet u het apparaat eerst met de aan-/uit-toets 6 inschakelen, waarna de weergave begint. Wanneer er reeds een CD in de speler zit, u drukt u zo vaak op de toets SRC 4, tot het "CD-symbool" op het display verschijnt. De weergave start met de laatst gespeelde titel. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Om alle titels van een CD in willekeurige volgorde weer te laten geven, u drukt u op de toets 4 MIX =. De weergave wordt normaal voortgezet. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt de titels van de CD kort laten weergeven. Scan beëindigen Voor beëindigen van de scan-mode, u drukt u op de toets 2 SCN =. Duur van fragment voor SCAN instellen U kunt de duur van fragment voor de SCANfunctie in het menu instellen. u Druk zo vaak op de toets of 2, tot "SCAN" op het display wordt weergegeven. Wanneer de toets @ eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets MENU 3 of wacht 5 seconden. De instellingen zijn opgeslagen. Displayweergave instellen Opmerkingen: · U kunt de weergave alleen veranderen, wanneer RDS in het menu is ingeschakeld. U kunt tijdens de CD-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. · Kloktijd · Laatst ingestelde zender (alleen bij RDS-zendernaamontvangst) · Laatst ingestelde frequentie · Laatst ingestelde PTY-functie · CD-titelweergave Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden, u drukt u zo vaak op de toets DIS 8, tot de gewenste weergave op het display wordt getoond. Titels herhalen (REPEAT) Wanneer u een titel wilt herhalen, u drukt u op de toets 3 RPT =. [. . . ] · Afhankelijk van de uitvoering kan uw auto afwijken van deze beschrijving. Voor schade door fouten in montage of aansluiting en schade als gevolg daarvan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Mochten de hier vermelde aanwijzingen voor de montage voor u niet van toepassing zijn, dan kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandel, uw autofabrikant of onze telefoon-hotline. Bij inbouw van een versterker moeten eerst de massacontacten van de apparaten worden verbonden voordat de stekkers voor de line-in- of line-out-bussen worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MILANO MP28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MILANO MP28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag