Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MIAMI DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI DJ te teleladen.


BLAUPUNKT MIAMI DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (209 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MIAMI DJ (2310 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI DJ INSTALLATION INSTRUCTION (2310 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI DJ (204 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI DJ (2310 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI DJ annexe 1 (204 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI DJ INSTALLATION INSTRUCTION (2310 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MIAMI DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Hamburg RCM 148 Melbourne RCM 148 Miami DJ Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Hamburg RCM 148 1 10 Melbourne RCM 148 Miami DJ 2 4 5 6 7 8 9 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 (Option) (optional) (en option) (optional) (Optie) (Tillval) (opcional) (opção) 11 2 3 4 Fernbedienungen Remote controls Télécommandes Telecomandi Afstandsbedienings Fjärrkontroller Mandos a distancia Telecomandos Hamburg RCM 148 3 11 2 4 Im Lieferumfang Included in scope of delivery Livrée avec l'appareil In dotazione Meegeleverd Ingår i leveransen Incluido en el suministro Incluído no fornecimento 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . 120 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 120 Geprogrammeerde zenders oproepen 120 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Preset Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet te zien op het display). Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen: · Druk kort op SC. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de geprogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de MG-/LG-band (alleen Melbourne RCM 148, Miami DJ) kunt u eveneens elk zes zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch / of handmatig << >>). Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. 120 · Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders van het gekozen golfgebied kort laten horen. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wisselen: / lo. · Druk kort op U kunt de gevoeligheid in elke graad variëren. Lees hiervoor indien gewenst "Programmering met DSC - S-LO, S-DX". PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan. Rechts onder staat continu "PTY". Stereo-mono wisselen (FM) Wanneer u het apparaat aanzet, vindt automatisch stereoweergave plaats. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat variabel over op monoweergave. De gekozen toestand verschijnt kort op het display. Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Met DSC kunt u de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Programmering met DSC PTY LANG"). De hierna vermelde programmatypes staan ter beschikking. Loudness Aanpassing van de zachte lage tonen aan het menselijk gehoor. [. . . ] MIX OFF MIX is uitgeschakeld. / << / >> functie kiezen waarde instellen/oproepen · · Wanneer u de functie wilt beëindigen: · Druk op DSC. 130 CDC DISP Alleen bij weergave cd-wisselaar Soort aanduiding kiezen (NAME, TIME, NUMBER). (Zie "Weergave van cd-wisselaar - Soort aanduiding kiezen". ) BLS ON ­ automatisch snel vooruitspoelen indien de band langer dan 10 seconden onbespeeld is. BLS OFF ­ functie uitgeschakeld LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. LOUD 1 - geringe versterking LOUD 6 - maximale versterking TA VOL Volume van de verkeersinformatie en attentiesignaal instelbaar tussen 0 en 63. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MIAMI DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MIAMI DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag