Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI CD72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI CD72. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MIAMI CD72 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI CD72 te teleladen.


BLAUPUNKT MIAMI CD72 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (240 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MIAMI CD72 annexe 1 (378 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI CD72 (837 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI CD72 (837 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI CD72 annexe 2 (383 ko)
   BLAUPUNKT MIAMI CD72 US VERSION (837 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MIAMI CD72

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik voor de reiniging van de autoradio uitsluitend een droge, of licht vochtige doek. Frontaanzicht van de autoradio Aan/Uit-toets CD-opening Display Front-AUX-IN-bus Instructies omtrent MP3-/WMA-bestanden en datadragers Houdt bij het voorbereiden van een MP3-/WMA-datadrager de volgende instructies aan: · Benaming van titels en mappen: ­ Max. ". wma" (bij meer tekens wordt het aantal titels en mappen die de autoradio kan herkennen beperkt) ­ Geen speciale tekens · CD-formaat: audio-CD (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm · CD-dataformaat: ISO 9669 Level 1 en 2, Joliet · CD-brandsnelheid: max. 16-voudig (aanbevolen) · USB-apparaten1: alleen USB-sticks (geen USB-hardeschijven) · USB-formaat/-bestandssysteem1: Mass Storage Device (Massageheugen)/FAT16, FAT32 · Extensie van audiobestanden: ­ . MP3 voor MP3-bestanden ­ . WMA voor WMA-bestanden · WMA-bestanden alleen zonder Digital Rights Management (DRM) en aangemaakt met Windows Media Player vanaf versie 8 · MP3-ID3-tags: versie 1 en 2 · Bitrate voor het aanmaken van audiobestanden: ­ MP3: 32 tot 320 kbps ­ WMA: 32 tot 192 kbps · Max. aantal bestanden (USB1): 27. 000 (NL) 12/09 Radio CD MP3 WMA USB Afvoerinstructies Voer uw afgedankte apparaat niet af met het huisvuil! [. . . ] Opmerking Wanneer u de toets / loslaat, wordt de volgende ontvangbare zender automatisch ingesteld. U kunt door kort op toets te drukken de zoekafstemming op de actuele frequentie stoppen. · Eén van de voorkeuzetoetsen 1 ­ 5 langer dan 1 seconde ingedrukt houden. · Toets DISP kort indrukken. · · · Werking Frequentie stapsgewijze veranderen. Frequentie continu wijzigen. · · Het geluid van de autoradio onderdrukken resp. Displayhelderheid voor dag of nacht kiezen. 3 Verkeersbericht afbreken. 4 CD plaatsen. Niet ronde contour-CD's (shape CD's) en CD's met een doorsnede van 8 cm (mini-CD's) mogen niet worden gebruikt. Ontvangbare zenders kort weergeven. 2 Kort weergegeven zender verder beluisteren. Opgeslagen zender van het ingestelde geheugenniveau kort weergeven. 2 Kort weergegeven zender verder beluisteren. Weergave kiezen (frequentie of, wanneer ontvangbaar, zendernaam). · · Externe audiobron aansluiten. In geval van een ongeluk kan de uitstekende stekker in de Front-AUX-IN-bus letsel veroorzaken. Codevraag activeren/deactiveren en code wijzigen Om de codevraag te activeren/deactiveren of de code te wijzigen, moet u de code van vier posities invoeren. Ga als volgt te werk: · Roep in het VARIOUS-menu het CODE SET-submenu op (zie paragraaf "Menu-instellingen"). Voor elke positie van de code: · Draai de toets ON/OFF om het corresponderende cijfer in te stellen. Opmerking Wanneer u de code invoert, kunt u naar een vorige positie terug gaan, door op de toets te drukken. Nadat u de vierde positie heeft ingevoerd en bevestigd, wordt de actuele instelling "CODE ON" of "CODE OFF" weergegeven. Opmerking Wanneer u een verkeerde code heeft ingevoerd, wordt kort "ERR CODE" weergegeven. Daarna wordt weer "XXXX" weergegeven en u kunt opnieuw de code invoeren. Regionaalfunctie in-/uitschakelen. 1 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen: LO1 (laagste) ­ HI6 (hoogste). RDS-functie in-/uitschakelen. 1 Niveau bas of niveau hoge tonen instellen. Voor elke positie van de nieuwe code: · Draai de toets ON/OFF om het corresponderende cijfer in te stellen. Opmerking Bij het invoeren van de code kunt u terug gaan naar een vorige positie door op de toets te drukken. [. . . ] Wanneer u het 3e menuniveau verlaat terwijl ONVOL wordt weergegeven, dan wordt bij het inschakelen het volume ingesteld, dat als inschakelvolume (ONVOL-instelling) werd opgeslagen. Door een willekeurige toets aan te raken roept u weer de weergave op van de actuele audiobron. · Druk, om te wisselen tussen uren (HH) en minuten (MM) of omgekeerd, op toets Demomode in-/uitschakelen. of . + + + + - 4x4 7. 12V Technische gegevens Voedingsspanning Bedrijfsspanning: Opgenomen vermogen Bij weergave: 10 sec. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MIAMI CD72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MIAMI CD72 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag