Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI 100. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MIAMI 100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MIAMI 100 te teleladen.


BLAUPUNKT MIAMI 100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1376 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MIAMI 100 (1377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MIAMI 100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stop bij twijfel op een geschikte plek en bedien uw apparaat terwijl het voertuig stil staat. · Luister altijd met een redelijk volume, om uw gehoor te beschermen en om akoestische waarschuwingssignalen (bijv. Algemene veiligheidsinstructie Houd de volgende instructie aan, om uzelf tegen letsel te beschermen: · U mag het apparaat niet openen of veranderen. In dit apparaat bevindt zich een klasse-1-laser welke letsel aan uw ogen kan veroorzaken. Reinigingsinstructies Oplos-, reinigings- en schuurmiddelen alsmede cockpit-spray en kunststofonderhoudsmiddelen kunnen stoffen bevatten welke het oppervlak van de autoradio aantasten. [. . . ] In geval van een ongeluk kan de uitstekende stekker in de Front-AUX-IN-bus letsel veroorzaken. Het gebruik van rechte stekkers of adapters leidt tot een verhoogd risicoletsel. USB-stick aansluiten/verwijderen. 5 Opmerking De meegeleverde USB-kabel moet op de USB-bus op de achterkant van het apparaat worden aangesloten (zie paragraaf "Inbouwhandleiding" aan de ommezijde). · Schuif de CD met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de CD-opening totdat u een weerstand voelt en de CD automatisch naar binnen wordt getrokken. Opmerking Een naar buiten geschoven en niet weggenomen CD wordt na ca. Steek de jack van het externe apparaat in de AUX-IN-bus op het front. · · Schakel de autoradio uit, zodat de datadrager op de juiste wijze wordt aan- en afgemeld. Herhaalfunctie kiezen: Actuele titel herhalen: `RPT TRACK' `RPT DIR' Actuele map2 herhalen: Normale weergave: `RPT OFF' Willekeurige weergave kiezen: Alle titels van de CD mixen: `MIX ALL' `MIX DIR' Titels van de actuele map2 mixen: Normale weergave: `MIX OFF' Alle titels van de CD kort weergeven. 3 Actuele kort weergegeven titel verder beluisteren. Weergave kiezen: CDDA: CD-tekst (indien aanwezig) Titelnummer en speeltijd Titelnummer en verstreken speeltijd MP3/WMA: Titel (indien aanwezig) Bestandsnaam Verstreken speeltijd Artiest (indien aanwezig) Album (indien aanwezig) · · · · · · Handeling Toets / kort indrukken. Toets 4 RPT éénmaal of vaker indrukken. · Toets 5 MIX éénmaal of vaker indrukken. · · · Toets MENU langer dan 1 seconde indrukken. Toets DISP éénmaal of vaker indrukken. 1 2 3 4 5 Alleen wanneer het geheugenniveau is ingeschakeld (BAND-submenu in TUNER SET-menu, zie paragraaf "Menu-instellingen" aan de ommezijde). MW, LW, AM of AMT zijn uitsluitend in de betreffende tuner-regio's beschikbaar. Alleen bij geplaatste CD of aangesloten USB-stick (alleen Miami 100 USB) of aangesloten externe audiobron. Alleen wanneer de automatische omschakeling van de displayhelderheid is uitgeschakeld (DIM-instelling in het VARIOUS-menu, zie paragraaf "Menu-instellingen" aan de ommezijde). Alleen wanneer de voorrang voor verkeersberichten is ingeschakeld (TRAF-instelling in TUNER SET-menu, zie paragraaf "Menu-instellingen" aan de ommezijde). Alleen Miami 100 USB. 1 1 2 Alleen in de Tuner-regio's USA en S AMERICA (Zuid-Amerika). Elke titel wordt gedurende 10 seconden kort weergegeven. 2 3 Alleen Miami 100 USB. Elke titel wordt gedurende 10 seconden kort weergegeven. Menu-instellingen Menubediening · Druk op de toets MENU om het menu te openen resp. · Druk op toets / om in het actuele menu een menupunt te selecteren. · Druk op toets om terug te gaan naar het vorige menu terug te keren. Instellingen uitvoeren Wanneer in de actuele menuniveaus een waarde veranderd kan worden, dan knippert deze waarde in het display. In de volgende tabel worden de beschikbare instellingen vet weergegeven (bijv. : ON/OFF). [. . . ] na het uitschakelen: Versterker Uitgangsvermogen: Tuner Golfgebied Europa/Thailand: 10, 5 ­ 14, 4 V 10 A < 3, 5 mA USB* 4 x 18 Watt sinus bij 14, 4 V aan 4 Ohm. vermogen FM (UKW): AM (MW): LW (alleen Europa): FM (UKW): AM (MW): FM (UKW): AM (MW): 30 ­ 15 000 Hz 20 ­ 20 000 Hz 2V Pinbezetting 300 mV / 6 k 87, 5 ­ 108 MHz 531 ­ 1 602 kHz 153 ­ 279 kHz 87, 7 ­ 107, 9 MHz 530 ­ 1 710 kHz 87, 5 ­ 107, 9 MHz 530 ­ 1 710 kHz 1. 2. *alleen Miami 100 USB 57 13 68 24 TAVOL 1. . . 20. . . 50 BEEP ON/OFF CLOCK PERCLK ON/OFF ­ ­ ­ 12V H MODE 12/24 SET HH:MM VARIOUS DEMO ON/OFF VERSION ­ ­ ­ P. . . A. . . Uitbouw Golfgebied USA: Golfgebied Zuid-Amerika: FM ­ frequentiebereik: CD Overdrachtsbereik: Pre-amp out 4 kanalen: Ingangsgevoeligheid Front-AUX-IN: Afmetingen en gewicht B x H x D (mm): Gewicht: TUN AREA EUROPE/USA/ THAILAND/ S AMERICA PRESS UP TO CONFIRM CODE XXXX · · · Tunerregio instellen, waarin het apparaat wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MIAMI 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MIAMI 100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag