Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MALAGA CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MALAGA CD35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MALAGA CD35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MALAGA CD35 te teleladen.


BLAUPUNKT MALAGA CD35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MALAGA CD35 annexe 1 (276 ko)
   BLAUPUNKT MALAGA CD35 (202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MALAGA CD35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 95 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] of Let op: U kunt alleen met de hand zenders instellen wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen (MW/LW alleen bij Malaga CD36). Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus (FM1, FM2 en FMT) en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar. Op elk geheugenniveau kunnen zes zenders worden geprogrammeerd. Druk op toets Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen". G Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. of 7 om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Druk op toets 97 RADIOWEERGAVE Let op: G U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor de scan- of de Travelstore-functie. Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). PTY-EON Wanneer het programmatype gekozen en de zoekdoorloop gestart is, schakelt het apparaat van de actuele zender over op een zender met het gekozen programmatype. Let op: G Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". G Wanneer de ingestelde zender of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender, resp. vanuit de weergave van CD of cd-wisselaar, over op de zender met het gekozen programmatype. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of schakel over op een zender met verkeersinformatie. G CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. Cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Voor een foutloze werking dient u alleen cd's met het CompactDisc-logo te gebruiken. Cd's met kopieerbeveiliging kunnen problemen bij het afspelen veroorzaken. Blaupunkt kan het foutloos functioneren van cd's met kopieerbeveiliging niet garanderen! Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 7 dat op het display "TA VOLUME" wordt weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is: Stel het volume in met de Druk tweemaal op toets MENU 8. Let op: G U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 4. Lees hiervoor het hoofdstuk "Sound". Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de speler 5 totdat u een weerstand voelt. De cd-weergave begint. G Let op: Wanneer het contactslot voor het plaatsen van de cd uitgeschakeld was, moet u het apparaat eerst inschakelen met toets 1 om de weergave te starten. 102 CD-WEERGAVE Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk zo vaak op toets SRC 2 dat "CD" op het display verschijnt. [. . . ] Wanneer het instellen voltooid is: of 7 om de treble in te stellen. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets AUDIO 9. Druk op toets AUDIO 9. 108 SOUND Equalizer-presets Dit apparaat beschikt over een equalizer waarin de instellingen voor de muziekrichtingen ROCK, POP en CLASSIC reeds geprogrammeerd zijn. Om een equalizer-preset te kiezen: X-BASS Met X-BASS kunt u bij een gering volume de lage tonen versterken. De gekozen X-BASS-instelling werkt voor alle audiobronnen (radio, CD, cdwisselaar/AUX). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MALAGA CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MALAGA CD35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag