Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADRID C70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADRID C70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MADRID C70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADRID C70 te teleladen.


BLAUPUNKT MADRID C70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MADRID C70 annexe 1 (332 ko)
   BLAUPUNKT MADRID C70 (1549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MADRID C70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drücken Sie die Taste 7, um die verfügbaren Einträge der Kategorie anzuzeigen. U Drücken Sie die Taste 7, um die verfügbaren Titel des Eintrags anzuzeigen. U Drücken Sie die Taste 7, um die gewählte Empfangsregion zu bestätigen. U Drücken Sie die Taste 7, um die eingegebene Uhrzeit zu bestätigen und in das Benutzermenü zurückzukehren. [. . . ] Voor ieder van de drie banden hoge tonen, middentonen en lage tonen kunt u een frequentie kiezen en het niveau instellen. Bovendien kunt u voor de lage tonen en de middentonen een kwaliteitsfactor (Q-factor) instellen. Daarnaast biedt de equalizer een instelbare versterking van de lage tonen bij laag volume (XBass). U Druk op de toets / 7, om tussen de volgende menupunten te schakelen: ­ Equalizer ­ EQ TREBLE (EQ hoge tonen) ­ EQ MIDDLE (EQ middentonen) ­ EQ BASS ­ EQ X-BASS EQUALIZER Equalizer in- of uitschakelen. U Druk op de toets / 7, om tussen de volgende menupunten te schakelen: ­ FREQUENCY (frequentie) (instellingen: 60/80/100 Hz) ­ GAIN (niveau) (instellingen: 0 tot +3) u Verdraai telkens de volumeregelaar 4, om de gewenste instelling te kiezen. Ingedrukt verlaten en u keert terug naar de weergave van de actuele audiobron. In het menu gaat u door indrukken van de toets 7 telkens terug naar het hogere menuniveau. TRAFFIC (verkeersinformatie) (alleen in ontvangstregio EUROPE (Europa)) Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: voorrang voor verkeersberichten in- of uitschakelen. Bij ingeschakelde voorrang voor verkeersinformatie wordt in het display het filesymbool weergegeven. U Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste geheugenniveau wordt weergegeven. u Verdraai de volumeregelaar 4 , om tussen de instellingen ON (aan; geheugenniveau activeren) en OFF (uit; geheugenniveau deactiveren) om te schakelen. AUX MIX GAIN (AUX MIX Level) Aanpassen van het niveau van de AUX-bron bij gecombineerde weergave van de AUX-bron en een andere audiobron (AUX MIX ON). AUX EDIT (AUX bewerken) Invoeren van een individuele naam van 15 karakters voor de AUX-bron. U Verdraai de volumeregelaar 4, om voor de betreffende positie een teken te kiezen. Eerste positie gaat, om de ingevoerde naam te bevestigen en in het menu "VARIOUS" (diversen) terug te keren. - of u Druk kort op de toets MENU 2 , om de ingevoerde naam te bevestigen en het gebruikersmenu te verlaten. De ingevoerde naam wordt op het display getoond, zodra u de AUX-bron heeft gekozen. Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan kunt u via het internet het afhalen van uw autoradio aanvragen. Na het uitschakelen: < 3, 5 mA Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 22 Watt sinus bij 14, 4 V aan 4 Ohm. * alleen in ontvangstregio "EUROPE" (Europa) U kunt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de autoradio in het gebruikersmenu herstellen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instellingen in menu "VARIOUS" (diversen) uitvoeren", menupunt "NORMSET" (terugzetten)): Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. Voor buiten de EU gekochte apparaten gelden de garantiebepalingen van de betreffende vertegenwoordigingen in die landen. Modo de exploración en el modo iPod En el modo iPod puede seleccionar y reproducir un título mediante las categoría guardadas en las etiquetas ID3 "Artists" (intérpretes), "Albums" (álbumes) o "Genre" (géneros). [. . . ] Een verbinding met een gekoppeld Bluetooth®apparaat maken · Het eerste apparaat in de lijst wordt weergegeven. Opmerking: Wanneer geen apparaat is gekoppeld, wordt kort "EMPTY LIST" (lijst leeg) weergegeven. U Druk eenmaal of meerdere malen op de toets / 7, om een ander apparaat resp. U kunt kiezen uit de volgende opties: Om het weergegeven apparaat te verbinden, u drukt u op de toets <. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MADRID C70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MADRID C70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag