Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADEIRA CD33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADEIRA CD33. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT MADEIRA CD33 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT MADEIRA CD33 te teleladen.


BLAUPUNKT MADEIRA CD33 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT MADEIRA CD33 annexe 1 (456 ko)
   BLAUPUNKT MADEIRA CD33 (472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT MADEIRA CD33

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 104 Weergave onderbreken (PAUSE) 104 Wisselen van displayweergave . . . . 104 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Opmerkingen en accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Geluidsonderdrukking tijdens telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. 97 RADIOWEERGAVE Let op: REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. REG in- en uitschakelen Geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de FM-geheugenniveaus en de golfgebieden MW en LW: Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of Druk zo vaak op toets BND·TS < dat het gewenste golfgebied / geheugenniveau verschijnt. 5 dat "REG" op het display verschijnt. uit te schakelen: Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Druk op toets MENU 7. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken houdt u toets TRAF·RDS ; langer dan twee seconden ingedrukt. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS op het display verlicht is. Druk op toets of 5. De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. 99 RADIOWEERGAVE Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau waarop de zender is geprogrammeerd. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 5 dat "HICUT" op het display verschijnt. Druk op toets of 5 om HICUT in- resp. "HICUT 1" betekent zachtere weergave van de treble en daarmee ook de storing, "HICUT 0" betekent geen zachtere weergave. Druk op toets MENU 7. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 5 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume voor de verkeersinformatie in met de -toetsen 5. Druk op toets toets MENU 7. 102 CD-WEERGAVE U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 cm afspelen. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("Shape CDs") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Wanneer u eenmaal op toets / 5 drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cd-weergave Titels kiezen Druk op een van de toetsen Snel titels kiezen Om titels snel achterwaarts resp. voorwaarts te kiezen: Houd een van de toetsen Cd-weergave starten /5 ingedrukt totdat de snelkiesfunctie achterwaarts resp. voorwaarts wordt gestart. Wanneer zich nog geen cd in de speler bevindt: Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. [. . . ] "12 H MODE" op het display verschijnt. PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Druk op toets 5. NEDERLANDS De kloktijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld. Druk op toets of 5 om te wisselen van weergave. Wanneer de instelling voltooid is: ITALIANO Druk op toets Druk zo vaak op toets of 5 dat "CLOCK OFF" resp. "CLOCK ON" op het display verschijnt. FRANÇAIS Kloktijd instellen Druk op toets MENU 7. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT MADEIRA CD33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT MADEIRA CD33 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag