Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LYON CC 28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LYON CC 28. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LYON CC 28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LYON CC 28 te teleladen.


BLAUPUNKT LYON CC 28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (184 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LYON CC 28 annexe 3 (281 ko)
   BLAUPUNKT LYON CC 28 annexe 1 (281 ko)
   BLAUPUNKT LYON CC 28 annexe 3 (281 ko)
   BLAUPUNKT LYON CC 28 annexe 1 (281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LYON CC 28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wisselen met lo·m 6 6 lo·m lo-verschijnt op het display zoekafstemming normale gevoeligheid (FM) lo verschijnt niet zoekafstemming hoge gevoeligheid (FM) m verschijnt - handmatige afstemming op zenders Extra funktie stereo/mono wisselen: lo·m langer dan 2 sek. indrukken. 9 FM·T (Frekwentie Modulatie) Wisseltoets voor de FM-/geheugenniveaus I, II, III en "T" (Travelstore) - Programmeren en oproepen van de zes dichtstbijzijnde sterke zenders. Programmeren "T": op FM·T drukken, tot op het display de zoekafstemming begint. [. . . ] Programmeren "T": op FM·T drukken, tot op het display de zoekafstemming begint. Oproepen "T": zo vaak op FM·T drukken, tot "T" op het display verschijnt. : TONE Klankkleur instellen meer lage tonen meer hoge tonen 7 M·L Wisselschakelaar voor middengolf en lange golf. handmatige afstemming geheugenniveau geheugenplaats op zenders gevoeligheid (zoekafstemming) 8 1-5 Om zenders te programmeren en op te roepen 24 Handmatig op zenders afstemmen Hiervoor moet op het display m (manueel) oplichten; ev. · rechts of links kort op De frekwentie gaat met kleine stapjes omhoog/omlaag Wordt de tuimelschakelaar ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie sneller. 25 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Inbouw/aansluiting Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, lees dan beslist vooraf de meegeleverde inbouw- en aansluitinstrukties. Gebruik alleen de door Blaupunkt goedgekeurde accessoires en onderdelen. Op het display mag m niet oplichten, ev. · rechts of links op De autoradio zoekt automatisch de volgende zender. De tuimelschakelaar ingedrukt houden voor versneld zenderzoeken. Stereo-mono wisselen Wilt u wisselen tussen stereo- en monoweergave dan: · ca. in (automa- Cassette uitnemen · FF / Eject stevig indrukken. De cassette wordt uitgeschoven. Druk net zolang op 1-5 totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is. Op het display worden het betreffende geheugenniveau en de geheugenplaats aangegeven. N. B. : Als u een reeds geprogrammeerde zender instelt, dan knippert op het display gedurende ca. de betreffende zendertoets en het geheugenniveau. Versneld vooruitspoelen Voor het starten en stoppen van versneld vooruitspoelen · FF / Eject zacht indrukken. Geprogrammeerde zenders oproepen U kunt geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Hiervoor zo vaak op FM·T drukken tot op het display I, II, III of T verschijnt. meermaals drukken. 26 Onderhoud Het is aan te raden om in de auto alleen C60/ C90 bandjes te gebruiken. Koude cassettes laat u voor het afspelen eerst warmer worden om onregelmatig lopen van de band te voorkomen. [. . . ] meermaals drukken. 26 Onderhoud Het is aan te raden om in de auto alleen C60/ C90 bandjes te gebruiken. Koude cassettes laat u voor het afspelen eerst warmer worden om onregelmatig lopen van de band te voorkomen. Loop- en geluidsstoringen kunnen na ongeveer 100 bedrijfsuren optreden door stof op de rubberen aandrukrol en de kop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LYON CC 28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LYON CC 28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag