Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (42 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND (612 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -toets, voor het openen van het afneembare en opklapbare bedieningspaneel en het verwijderen van de cd. Menuknop (SELECT) Kiezen van menu's en tekens Radio: handmatig afstemmen op zenders ; OK-toets Kort indrukken: bevestigen van menuopties Ingedrukt houden: starten van de scanfunctie Radio: menu voor het kiezen van het golfgebied oproepen Cd-wisselaar: cd-keuzemenu oproepen -toets Routegeleiding actief Kort indrukken: de actuele positie wordt weergegeven en het laatste gesproken rijadvies wordt herhaald. Ingedrukt houden: oproepen van de routelijst Routegeleiding niet actief Kort indrukken: de actuele positie wordt weergegeven. Toetsenblok 1 - 6 Voorkeuzetoetsen en reisdoelgeheugen van de navigatie Toets 2 MIX: willekeurige weergave bij cd-weergave Toets 5 RPT: herhalen van titels bij cd-weergave TRAF-toets Kort indrukken: in- en uitschakelen van de stand-bystand voor verkeersinformatie Ingedrukt houden: TMC-berichten bekijken MENU-toets Kort indrukken: oproepen van het instelmenu Ingedrukt houden: oproepen van het installatiemenu CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 3 2 3 4 < 5 6 7 = 8 > 9 : ? @ INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 4 Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw TravelPilot. [. . . ] Om de automatische TMC-functie te activeren gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 Druk op de MENU-toets @. Kies de menuoptie AAN en druk op de OK-toets ;. radio TMC TMC AUTO ZOEKEN NAV 5 Druk tweemaal op de ESC-toets = om terug te gaan naar de navigatiemodus. =MC aU=O TMC TMC-zender handmatig instellen Om een TMC-zender handmatig in te stellen gaat u als volgt te werk: 1 Druk op de -toets 7 of de -toets 8. Wanneer dit een TMCzender is, verschijnt het TMC-symbool op het display. TMC-berichten lezen De TravelPilot biedt u de mogelijkheid de via TMC (Traffic Message Channel) ontvangen verkeersberichten op het display te laten weergeven. Wanneer zich geen berichten in het geheugen bevinden, verschijnt een mededeling van die strekking. 2 1 2 3 Draai de menuknop : om te bladeren in de lijst van beschikbare berichten. Let op: Om te zorgen dat alleen de gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor uw positie op dat moment, verwerkt de TMC-functie alleen TMC-berichten die betrekking hebben om een straal van ca. Wanneer een bericht langer is dan het display kan weergeven: AAN UIT NAV =MC TMC 1/2 NAV A7 Hannove r Hamburg tussen ASA Schwarmste =MC TMC 1/2 NAV r Hamburg tussen ASA Schwarmste dt en ASA SETUP INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR APPENDIX 45 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 46 Een file omzeilen terwijl de routegeleiding actief is De TravelPilot biedt u naast de automatische fileomleiding door middel van de dynamische routegeleiding ook de mogelijkheid om files of geblokkeerde weggedeelten terwijl de routegeleiding actief is handmatig in te voeren. Om de fileomleiding in te stellen gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 Houd de NAV-toets 1 langer dan twee seconden ingedrukt. Draai de menuknop : om de afstand tot het einde van de file, gerelateerd aan uw actuele positie, in te stellen. Het filemenu wordt weergegeven. NAVI TMC FILE ROUTEOPTIE NAV FILE TMC Het display van de routegeleiding wordt weer opgeroepen en de route wordt opnieuw berekend. Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie bevat zoals de naam van de zender. De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. RDS-comfortfuncties (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw TravelPilot E. q AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie Alternatieve Frequentie geactiveerd is, schakelt het apparaat automatisch over op de best te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REG-functie wordt voorkomen dat het apparaat overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. Let op: RDS en REG moeten moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. q radio TMC RDS RDS NAAM REGIONAAL HICUT NAV RDS-comfortfunctie AF in- resp. Er wordt een keuzemenu weergegeven. rdS TMC AAN UIT NAV 5 Druk op de OK-toets ; of op de ESC-toets = om de instelling over te nemen. Druk tweemaal op de ESC-toets = om het keuzemenu te verlaten. Het keuzemenu wordt opnieuw weergegeven. Druk op de OK-toets ; of op de ESC-toets = om de instelling over te nemen. Er wordt een keuzemenu weergegeven. regionaAl TMC AAN UIT NAV Het keuzemenu wordt opnieuw weergegeven. 6 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 51 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 52 Radioweergave starten Om de radioweergave te starten: 1 Druk kort op de FM·AM-toets 4. De zender die als laatste ontvangen is, wordt afgespeeld. FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. [. . . ] Bij het plaatsen mag u niet op het display, de knoppen of de schakelaars drukken! kunt u de aansluitkabels eruit trekken door van opzij op de desbetreffende vergrendelingsnok te duwen (zie fig. Let op: Vergrendelde beugels kunnen pas worden verwijderd nadat de TravelPilot is verwijderd. Attentie!Deze aansluiting moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde werkplaats van de autofabrikant. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen en de gevolgen daarvan! 4. 4 Signaal van het achteruitrijlicht aansluiten (alleen TravelPilot met tachosignaal) Leg een kabel van het achteruitrijlicht naar pin 3 van kamer A (zie fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA UK/IRELAND zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag