Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (42 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND (612 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 130 Verkeersinformatie tijdens MDweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Favoriete titels van een MD programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Programmeren van een nieuwe KeyCard / Mastercode invoeren . . . . . . . . . . [. . . ] "SCAN" wordt kort weergegeven op het display, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. Geprogrammeerde zenders kort weergeven (Preset Scan) U kunt alle op de geheugenniveaus geprogrammeerde zenders die op dat moment ontvangbaar zijn, kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Stel de gewenste duur van het fragment Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij de weergave van cd, cassette, MiniDisc en cd-wisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio). 124 RADIOWEERGAVE Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen. Wanneer u een PTY-zoekdoorloop hebt gestart en er wordt geen zender gevonden, wordt de zoekdoorloop op de achtergrond verder uitgevoerd. Zodra dan een zender met het gekozen programmatype wordt ontvangen, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cd, cassette, MiniDisc of cd-wisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) over op de zender met het gekozen programmatype. PTY in- en uitschakelen Om de PTY-functie te gebruiken: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Programmatype (PTY) Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen: Druk zo vaak op Of of 7 dat het gewenste programmatype verschijnt. Om een opgeslagen programmatype te kiezen drukt u op een van de softkeys 4 met de display-aanduiding "ST1" "ST6". In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Druk zo vaak op toets DIS : dat op de kopregel de gewenste soort informatie (zendernaam, frequentie of programmatype) verschijnt. DOT-veld wisselen Houd toets DIS : langer dan een seconde ingedrukt. De displayweergave wisselt tussen kloktijd en geheugenniveau. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TA". De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display "TA" invers wordt weergegeven. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. 127 VERKEERSINFORMATIE Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Stel het volume in met de 7 of de volumeregelaar. -toetsen MINIDISC-WEERGAVE MiniDisc-weergave U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare MiniDiscs afspelen. MiniDisc-weergave starten, MiniDisc plaatsen Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Wanneer er geen MiniDisc in de speler zit: 1. Druk op toets Het bedieningspaneel wordt geopend. Schuif de MiniDisc met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de speler totdat u een weerstand voelt. [. . . ] of 7. Om de frequentie te kiezen drukt u op Stel het niveau in met toets of 7. Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. Aanwijzingen voor de instelling Wij adviseren u een bij u bekende cd, cassette of MiniDisc (afhankelijk van de uitrusting van de autoradio) te gebruiken voor het instellen. Zet vóór het instellen van de equalizer de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding op nul en deactiveer de loudness. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DEQ 6. Kwaliteitsfactor voor het filter instellen Druk op toets DEQ 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA RUSSLAND zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag