Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (42 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ENTER/PLAY, kiezen en bevestigen van menuopties en starten van de weergave. EQUALIZER voor het kiezen van een EQ-voorinstelling, voor het definiëren van een eigen EQ en voor het uitschakelen van de EQ. Toets voor ontgrendelen van de monitor. 3 4 5 6 7 8 D E 9 : ; < = > ? 114 INHOUDSOPGAVE Instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . [. . . ] De DVD wordt weer met normale snelheid weergegeven. Stilstaand beeld u Druk tijdens de weergave op de toets PAUSE/STEP D op de afstandsbediening of op de toets K op het apparaat. De weergave wordt onderbroken en "bevroren" tot een stilstaand beeld. Weergave vervolgen Voor het voortzetten van de weergave u Druk op de toets ENTER/PLAY C op de K afstandsbediening of op de toets op het apparaat. Slow-motion De DVD kan met verminderde snelheid vooruit of achteruit worden afgespeeld. u Druk eenmaal of meerdere malen op de toets SLOW > op de afstandsbediening, om de afspeelsnelheid te verlagen. Na eenmaal indrukken van de toets SLOW > wordt de weergave naar halve snelheid voorwaarts geschakeld (SF 1/2x). Na iedere volgende druk op de toets wordt de snelheid verder verminderd (een kwart, een zesde en een achtste). Op het beeld126 Hoofdstuk overslaan Een deel van de DVD kan in meerdere kleinere hoofdstukken (Chapter) zijn onderverdeeld. DVD-WEERGAVE Wanneer u de herhalingsfunctie wilt afbreken, u drukt u zo vaak op de toets REP 2 op de afstandsbediening, tot "REPEAT OFF" op het beeldscherm wordt getoond. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Om naar het volgende of een ander hoofdstuk over te gaan, u drukt u eenmaal of meerdere malen op : op de afstandsbede toets SKIP diening of het front van het apparaat. Om naar het begin van het actuele of een voorgaand hoofdstuk over te gaan, u drukt u eenmaal of meerdere malen op de toets SKIP : op de afstandsbediening of het front van het apparaat. Let op: Wanneer een DVD met DivX wordt afge/ speeld, dan kan met de SKIP-toetsen : 3, 5 of 10 Min. 24. Herhalen beëindigen Hoofdstuk direct kiezen U kunt met de afstandsbediening ook een hoofdstuk (Chapter) of een bepaalde plaatst (speeltijd) direct kiezen. Hoofdstuk kiezen Om een hoofdstuk direct te kiezen, u drukt u op de toets PREV. /GOTO @ op de afstandsbediening. Let op: U kunt ook in het menu van de DVD bepalen, of en in welke taal de ondertiteling moet worden getoond (zie DVD-menu). Bovendien kunt u uw voorkeurstaal voor ondertitels in het setupmenu instellen. Lees daarvoor de paragraaf "Taal voor ondertitel voorinstellen" in het hoofdstuk "Setup". 128 DVD-WEERGAVE Beeld vergroten (zoom) U kunt een vrij instelbaar deel van de weergegeven film tot driemaal vergroten. Om het beeld te vergroten, u drukt u eenmaal of meerdere malen op de toets ZOOM 6 op de afstandsbediening. Als zoom-niveaus staan 1, 5-voudig, 2-voudig en 3-voudig ter beschikking. Let op: Wanneer u de gewenste vergroting heeft ingesteld kunt u het beeld met de pijltoetsen = op de afstandsbediening vrij verschuiven. Vergroting uitschakelen Om de film zonder vergroten verder te bekijken, u drukt u zo vaak op de toets ZOOM 6 op de afstandsbediening, tot "ZOOM OFF" op het beeldscherm wordt getoond. DVD-MENU Het DVD-menu wordt aangeboden door de geplaatste DVD. Wanneer u een DVD plaatst en de weergave wordt gestart, dan verschijnt het DVD-menu automatisch op het beeldscherm. Let op: Welke selectiemogelijkheden door het DVD-menu worden aangeboden, hangt af van de betreffende DVD. Een DVD kan bijvoorbeeld in het DVD-menu het volgende aanbieden: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DVD-menu · · U kunt tussen verschillende talen voor de weergave of voor de ondertiteling kiezen. Naast de eigenlijke film kunt u ook de trailer, waarmee in de bioscoop of op televisie reclame voor de film is gemaakt bekijken, of de "Making of . . . " van de film zien. [. . . ] Dit is afhankelijk van de DVD. Kinderslot vastleggen Om het kinderslot vast te leggen, u roept u het setupmenu op. u Voer met de numerieke toetsen 0-9 @ op de afstandsbediening het wachtwoord in. Let op: Wanneer u nog geen wachtwoord heeft gedefinieerd, gebruik dan het default-wachtwoord 0000. De instelling wordt opgeslagen en het setupmenu wordt verlaten. 5: 6 PG-R: 7 NC 17: 8 ADULT: No PARENTAL: geen kinderslot. 136 DVD SETUP-BASISINSTELLINGEN Om het wachtwoord te wijzigen, u roept u het setupmenu op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag