Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2898 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE annexe 2 (28 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE annexe 3 (28 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE (2883 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE annexe 2 (28 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE annexe 3 (28 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE annexe 1 (2883 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 5. 2 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Uitgebreide versie Overzicht apparaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 2 Overzicht apparaten 1 VOLUME-Touchslider: glij met de vinger over de touchslider om het volume te wijzigen (naar boven om het volume te verhogen, naar beneden om het volume te verlagen). 5 Touchscreen: alle instellingen en de bediening van de Lucca worden eenvoudig en intuitief uitgevoerd door aanraken van de knoppen, die op het touchscreen worden weergegeven. 6 ZOOM-/SCROLL-Touchslider: tijdens de kaartweergave kunt u in- of uitzoomen. 7 SD-kaartsleuf 8 Bus voor aansluiting van de Lucca op de netlader of de oplaadkabel voor de sigarettenaansteker. [. . . ] Let op: De informatie op de digitale wegenkaarten kunnen vanwege recente wijzigingen (wegwerkzaamheden etc. ) onjuist zijn!De verkeerssituatie en de lokale richtinginformatie hebben voorrang boven de informatie van de Lucca. Route-informatie In het rechter deel van de kaart wordt de volgende route-informatie weergegeven: ­ ­ ­ ­ : dit symbool staat voor etappes. : resterend aantal kilometers tot bestemming. Werken met de kaart Bediening van de kaart In deze paragraaf wordt beschreven welke informatie en welke bewerkingsmogelijkheden bij de kaartweergave beschikbaar zijn. Afhankelijk van het feit of u een kaart zonder, of tijdens de navigatie weergeeft, zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Kaart weergeven U kunt de kaart laten weergeven: · tijdens de routeplanning, · om bestemmingen in de kaart weer te geven of · om bestemmingen voor de navigatie uit de kaart over te nemen. Richtinginformatie In het bovenste deel van de kaart wordt informatie over de richtinginformatie, welke u moet volgen, weergegeven: 26 Navigatie U kunt de kaartweergave op de volgende manier openen: · Met de knop Show map (Kaart weergeven) in het menu Navigation (Navigatie). · Met de knop Select map (Uit kaart) in menu Destination entry (Invoer bestemming). · Met de knop Show (Weergeven) in de extra functies in het menu Address (Adressen), nadat u een doel heeft geselecteerd. Drukken op de kaart u Druk kort op de kaart, om de extra functies weer te geven. Afhankelijk van het feit of u zich momenteel in een actieve navigatie bevindt of alleen de kaart laat weergeven, zijn uitsluitend bepaalde functies beschikbaar. u Druk lang op de kaart, om informatie over de gedrukte plaats weer te geven en u kunt deze bijvoorbeeld als bestemming kiezen. Lees daar voor de paragraaf "Bestemming overnemen van de kaart ". Knoppen In de kaartweergave zijn verschillende knoppen beschikbaar, waarmee u de weergave aan uw behoeften kunt aanpassen. Opmerking: De extra knoppen zijn tijdgestuurd en verdwijnen na zeven seconden weer. Positie fixeren/Kaart fixeren ­ Deze knop is alleen tijdens navigatie actief. Druk op de knop Fix position (Po/ Fix map (Kaart sitie fixeren) , om te schakelen tussen fixeren) kaartweergave "Positie gefixeerd" en "Kaart gefixeerd". ­ Kaart gefixeerd In deze modus is de kaart gefixeerd en de actuele positie (gele pijl) beweegt zich over de kaart. Opmerking: Deze modus wordt automatisch ingesteld, zodra u de kaart verschuift. Stel deze modus daarom ook dan in wanneer u tijdens de navigatie bestemmingspunten vanaf de kaart wilt selecteren. ­ Positie gefixeerd (Standaardinstelling) In deze modus (knop geel omrand) wordt de kaart continu zo verschoven, dat de actuele positie (gele pijl) steeds zoveel mogelijk gecentreerd en in het onderste derde deel van de kaart wordt weergegeven. · Verschuiven u Druk op de knop Move (Verschuiven) , om de verschuiven modus in te schakelen. ­ Verschuiven In de Verschuiven modus (knop geel omrand) kunt u de kaart verschuiven. Druk daar voor op de kaart, houdt de pen of vinger er op gedrukt en verschuif de kaart in de gewenste richting. · Hele route weergeven om de hele route op u Druk op deze knop de kaart weer te geven. [. . . ] Nee, de Lucca beschikt over een in het apparaat geïntegreerde TMC-ontvanger, waarmee verkeersberichten ontvangen kunnen worden - daarvoor moet echter de TMC-antenne op de Lucca aangesloten zijn. In het geheugen van de Lucca is - afhankelijk van het land waar u de Lucca heeft aangeschaft - of een wegenkaart van Noord-Europa of een wegenkaart van Zuid-Europa voorgeïnstalleerd. Lees in het hoofdstuk "Gegevensoverdracht", hoe u het kaartmateriaal in de Lucca moet gebruiken. Het afspelen van WMA-bestanden met DigitalRights-Management-beveiliging (WMA-DRM) is niet mogelijk, omdat bij de overdracht van het WMA-bestand van de PC de licentiesleutel niet wordt overgedragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag