Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (27 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 139 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Weergave van cd-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Beweeg de joystick 7 naar beneden of naar boven. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Druk op toets NEXT 3. Op het display wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid aangegeven. "SENS 6" betekent de hoogste gevoeligheid voor de ontvangst van ver weg gelegen zenders, "SENS 1" de geringste. Beweeg de joystick 7 naar links of naar rechts. Let op: Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. naar links om de gevoeligheid in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Beweeg de joystick 7 naar links of naar rechts. 134 RADIOWEERGAVE Zenders handmatig programmeren DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Zenders programmeren Kies het gewenste geheugenniveau FM1, FM2, FM3 FMT of een van de golfgebieden MW of LW. Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding van de naam resp. de frequentie van de gewenste zender. Stel de gewenste zender in zoals beschreven onder "Zenders instellen". Houd een van de zes softkeys waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Beweeg de joystick 7 naar boven resp. naar links om HiCut in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Weergave van radiotekst kiezen Sommige zenders gebruiken het RDSsignaal ook om lichtkranten door te geven, de zgn. U kunt de weergave van radiotekst toelaten of blokkeren. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk tijdens de radioweergave op Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op toets NEXT 3. De tweede pagina van het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. toets TUNER <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool wordt weergegeven. Om het actuele verkeersbericht te onderbreken: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "OFF". Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie wilt uitschakelen: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TRAF". 137 Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "RTXT". "RTXT OFF" wordt kort weergegeven op het display. Druk op toets TUNER < of op de joystick OK 7. De instellingen worden bewaard. VERKEERSINFORMATIE Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MultiMedia Card (afhankelijk van de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. [. . . ] Voor het afregelen moet een werkelijk rustige omgeving beschikbaar zijn. 145 EQUALIZER Let op: De weg van het geluid vanaf de luidsprekers mag niet worden gehinderd. Om een equalizer af te regelen: Preset-klankinstelling kiezen U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: VOCAL ("VOCL") DISCO ("DISC") ROCK TECHNO ("TECH") CLASSIC ("CLAS") Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. Druk op toets DEQ+ 5. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "USER". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding van de equalizer die u wilt afregelen. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "AUTO". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.5 IBERIA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag