Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (27 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 143 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Bevestigingstoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Titels kiezen Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok 6 om de volgende resp. Wanneer u eenmaal op toets of 6 drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: Druk op toets 2. Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening, totdat u een weerstand voelt. Het transport van de cd mag niet worden geholpen of gehinderd. Snel titels kiezen Om snel voor- of achterwaarts titels te kiezen: Houd een van de toetsen 6 ingedrukt totdat de snelle titelkeuze voor- of achterwaarts begint. 142 CD-WEERGAVE Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Scan beëindigen, titel verder beluisteren Om het scannen te beëindigen drukt u op de MENU-toets 7. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Houd een van de -toetsen 6 ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achter- of voorwaarts begint. Titels herhalen (REPEAT) Wanneer u een titel wilt herhalen: Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op toets 5 MIX 9. Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool is verlicht. MIX beëindigen Druk op toets 4 RPT 9. "RPT TRCK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is verlicht. REPEAT beëindigen Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen: Druk opnieuw op toets 5 MIX 9. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. Druk opnieuw op toets 4 RPT 9. "RPT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool verdwijnt. De weergave wordt normaal voortgezet. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Houd de MENU-toets 7 langer dan twee seconden ingedrukt. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 9. Op het display verschijnt "PAUSE". De weergave wordt voortgezet. 143 CD-WEERGAVE Displayweergave instellen U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. Voor het gebruik van MP3-bestanden met dit apparaat moeten de MP3-bestanden de extensie . MP3 hebben. Let op: Om ongestoorde weergave te garanderen: Probeer niet om andere bestanden dan MP3-bestanden te voorzien van de extensie . MP3 en deze vervolgens af te spelen! Gebruik geen "gemengde" cd's met MP3-bestanden en niet-MP3bestanden (het apparaat leest tijdens MP3-weergave alleen MP3bestanden). Als u probeert een mix-mode-cd af te spelen, worden alleen de cd-audiotitels afgespeeld. MP3-weergave starten De MP3-weergave wordt gestart zoals de normale cd-weergave. Lees hiervoor het gedeelte "Cd-weergave starten" in het hoofdstuk "Cd-weergave". Displayweergave instellen Voor de volgende instellingen moet zich een MP3-cd in het apparaat bevinden. Standaardweergave instellen U kunt op het display diverse informatie over de actuele titel laten weergeven. titelnummer en verstreken speeltijd "TRCK-TIME" titelnummer en kloktijd "TRCK-CLK" directorynummer en titelnummer "DIR-TRCK" directorynummer en kloktijd "DIR-CLK" directorynummer en verstreken speeltijd "DIR-TIME" Let op: Deze informatie wordt, nadat de MP3-lichtkrant na het wisselen van titel eenmaal gescrold is, permanent op het display weergegeven. Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden: DIS : langer dan twee seconden ingedrukt. DIS : lang is Telkens nadat toets ingedrukt, wordt een ander weergavetype gekozen. Houd toets 146 MP3-WEERGAVE de gewenste informatie wordt weergegeven. MP3-lichtkranten instellen Telkens wanneer van titel wordt gewisseld wordt een van de volgende lichtkranten eenmalig op het display weergegeven. De beschikbare lichtkranten zijn: Naam van de directory ("DIR NAME") Naam van de titel ("SONG NAME") Naam van het album ("ALBM NAME") Naam van de uitvoerende ("ARTIST") Bestandsnaam ("FILE NAME") Let op: Uitvoerende, titel en naam van het album zijn onderdeel van de MP3ID-tag van versie 1 en kunnen alleen worden weergegeven wanneer deze samen met het MP3-bestand zijn opgeslagen (lees hierover ook de handleiding van uw MP3-software resp. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag