Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (27 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 Koptelefoonaansluiting : USB-aansluiting voor gebruik als kaartlezer voor de SD-kaart ; Aansluiting voor Connect Cradle < Resetknop: hiermee wordt de Lucca opnieuw gestart. TMC-antenne-ingang 3 Inhoudsopgave Leveringsomvang van de Lucca . . . . . . . . . . . . . 7 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Correct gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Veiligheidsinstructies voor de navigatie. . . 7 Veiligheidsinstructies voor het omgaan met de Lucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eerste inbedrijfname van de Lucca. . . . . . . . 8 Beschermfolie en afdekkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Taal instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accu laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Montage in voertuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Houder aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Houder verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Connect Cradle aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lucca in Connect Cradle plaatsen . . . . . . . . . 9 Lucca uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Voor de eerste keer inschakelen . . . . . . . . . 10 Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rusttoestand activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Basis drukknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Software-toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Spatie invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Getallen invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Umlauten invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Karakter wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Basisinstellingen invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tijdzone instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Thuisadres invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PIN-vraag activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 GPS-info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Algemene aanwijzingen voor navigatie . . . . 13 Navigeren naar een bestemmingsadres. . . 13 Een bestemmingsadres invoeren . . . . . . . . 13 Naar een bijzondere bestemming navigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Een bijzondere bestemming selecteren . . 14 Een bijzondere bestemming in de buurt selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Een bijzondere bestemming in een plaats selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Reisgids gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een reisdoel uitkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een reisdoel in de buurt selecteren . . . . . 16 Een reisdoel in een plaats selecteren . . . 17 Bestemming van de kaart overnemen . . . . . 17 Kaartweergave verschuiven . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bestemming van de kaart overnemen . . 18 Bestemming uit de favorieten overnemen . . 18 Favoriet voor routegeleiding invoeren . . 18 Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Een van de laatste bestemmingen overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Thuisadres als bestemming gebruiken . . . . 20 Routegeleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Routeopties veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 GPS-ontvangst gestoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Routegeleiding afsluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bereken van de plaats van bestemming. . [. . . ] · Forbidden (Verboden) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype niet opgenomen in de berekening van de route. u Druk op de knop Overview (Overzicht), om een overzicht van de routeopties te krijgen. De routeopties kunt u in het menu Overview (Overzicht) ook later nog wijzigen. Kaartweergave tijdens de routegeleiding u Druk op het veld Speed profile (Snelheidsprofiel), om tussen de aangeboden profielen te wisselen. u Druk op het veld Type of routing (Aard van de route) om tussen de verschillende modi te wisselen: · Dynamic route (Dynamische route) ­ Bij deze optie wordt er rekening gehouden met verkeersberichten bij de berekening van de route. · Fast route (Snelle route) ­ Bij deze optie wordt qua tijd de kortste route berekend. · Short route (Korte route) ­ Bij deze optie wordt qua kilometers de kortste route berekend. u Druk achtereenvolgens op de velden Interstates (Snelwegen), Ferries (Veren) en Tollways (Tolwegen) en leg vast of deze in de routeberekeningen moeten worden opgenomen of moeten worden vermeden: Tijdens een navigatie worden op de kaart verschillende navigatiehulpmiddelen, route-informatie en de richtinginformatie weergegeven. Navigatiehulpmiddelen Links en onderin de kaart worden de volgende navigatiehulpmiddelen weergegeven: · · In het kleine, bovenste pijlveld, wordt bij kort na elkaar uit te voeren acties de daaropvolgende actie weergegeven. Daarbij zorgt een continu wijzigende kaartweergave er voor dat de actuele positie altijd zo veel mogelijk in het midden van de kaart is (zogenaamde Moving Map). 25 Navigatie · In het grote, onderste pijlveld, worden ook de volgende actie, en de afstand weergegeven. ­ Komt u dichter bij een actiepunt, dan wordt er behalve de afstand rechts naast het grote pijlveld een balk weergegeven: Opmerking: Deze informatie kan alleen worden weergegeven wanneer deze deel uit maakt van het kaartmateriaal. Snelheidslimiet In het rechter deel van de kaart wordt een eventueel geldende snelheidslimiet weergegeven: · · Hoe groter de gele balk, des te dichter bevindt u zich bij de plek van de volgende actie. · Hele route weergeven om de hele route op u Druk op deze knop de kaart weer te geven. Opmerking: Deze functie kunt u alleen in de kaartweergavemodus oproepen. In de routegeleiding is de weergave van de totale route niet mogelijk. Kaart in rijrichting/Kaart naar het noorden gericht ­ Druk op de knop In travel direction (In / To north (Noord borijrichting) om te schakelen tussen de ven) kaartweergave met het Noorden boven en in rijrichting. ­ Kaart in rijrichting Druk op deze knop om de kaart in de rijrichting weer te geven. · · 27 Navigatie Kaart naar het noorden gericht Druk op deze knop (knop geel omrand) om de bovenkant van de kaart naar het Noorden te laten wijzen. · 3D-weergave om de kaart 3­ Druk op deze knop dimensionaal of in vogelperspectief weer te geven. · Meer (2D-weergave) ­ Druk op de knop More (Meer), om de kaart weer 2-dimensionaal weer te geven. · TMC-status om actuele verkeersu Druk op de knop berichten weer te geven. ­ Opmerking: Zie voor een beschrijving van de TMC-functionaliteit hoofdstuk "TMC-functie". Kaart sluiten / navigatie afsluiten om de kaart te ­ Druk op deze knop sluiten resp. de navigatie af te sluiten. Dag-/nacht weergave , om de kaartweeru Druk op de knop gave "Nacht" of "Dag" in te stellen. [. . . ] Informatie over het verhelpen van problemen of functiestoringen vindt u op de volgende pagina's in de probleemoplossingentabel. Via GPS-satellieten bepaalt het apparaat waar het zich bevindt en met welke snelheid deze zich beweegt. Het Traffic Message Channel (TMC) voorziet uw Lucca van verkeersberichten, die door radiozenders met het RDS-signaal (RDS = Radio Data System) uitgezonden worden. Heb ik een voor TMC-geschikte autoradio nodig om de verkeersberichten te ontvangen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.4 SKANDINAVIEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag