Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3707 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH annexe 1 (27 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH (983 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH annexe 2 (27 ko)
   BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH annexe 1 (3691 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3. 3 Gebruiksaanwijzing (Uitgebreide versie) Overzicht apparaten Overzicht apparaten 2 Overzicht apparaten Naast het beeldscherm bevinden zich de volgende toetsen: 1. Power (Scherm IN/UIT): Lang indrukken (langer dan drie seconden): schakelt de stroom in/uit. Menu: Lang indrukken (langer dan drie seconden): opent het hoofdmenu van het apparaat. 3. 5" LCD-touchscreen: Alle instellingen en de bediening van de Lucca worden eenvoudig en intuïtief uitgevoerd door aanraken van de knoppen, die op het touchscreen worden weergegeven. 4. [. . . ] · Permitted (Toegestaan) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype opgenomen in de berekening van de route. · Avoid (Vermijden) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype indien mogelijk vermeden. · Forbidden (Verboden) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype niet opgenomen in de berekening van de route. Routegeleiding Vereiste: · U heeft een bestemming aangegeven, zoals in hoofdstuk "Een bestemming aangeven" is beschreven - of · U heeft een plaats van bestemming uit de Favourites (Favorieten) gekozen overeenkomstig de beschrijving in het hoofdstuk "Bestemming uit de favorieten overnemen". - of · U heeft een plaats van bestemming uit de lijst Last destinations (Laatste bestemmingen) gekozen, zoals omschreven in hoofdstuk "Een van de laatste bestemmingen overnemen" - of · U heeft een route gepland of geladen (zoals omschreven in het hoofdstuk "Routeplanning met etappes"). De route is in het blauw weergegeven. · Wanneer de navigatie voor een route wordt gestart, is het startpunt altijd de actuele positie. De eerste etappe van de route is het eerste aangegeven routepunt. GPS-ontvangst gestoord Wanneer na invoer van de bestemming onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen, verschijnt een melding. Opmerkingen: · De route wordt met de dan geldende instellingen voor de routeberekening berekend. De instellingen voor de routeopties kunt u via het menu Routing options (Routeopties) bekijken en wijzigen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in hoofdstuk "Routeopties vastleggen". · Indien u zich in een gesloten ruimte bevindt, begeeft u zich naar buiten. Indien tijdens de routegeleiding de GPS-ontvangst gestoord is, wordt de navigatie gepauzeerd. Zodra de ontvangst weer is hersteld, herkent het navigatiesysteem automatisch of haar positie is gewijzigd 50 Routegeleiding en berekend indien nodig de route opnieuw. Routegeleiding afsluiten Druk op de knop om de routegeleiding te afsluiten. Wanneer u de routegeleiding afsluit, voordat u uw bestemming heeft bereikt, dan wordt het menu Navigation (Navigatie) geopend. U kunt dan een nieuw doel invoeren, of de navigatie naar de oorspronkelijke bestemming hervatten, wanneer u uit de "laatste bestemmingen" het oorspronkelijke doel weer kiest. Bereken van de plaats van bestemming Zodra u op de plaats van bestemming bent aangekomen, wordt de melding "U heeft uw bestemming bereikt" gegenereerd. In de kaart wordt dan alleen nog uw actuele positie (gele pijl) weergegeven. 51 Werken met de kaart Werken met de kaart Bediening van de kaart In deze paragraaf wordt beschreven welke informatie en welke bewerkingsmogelijkheden bij de kaartweergave beschikbaar zijn. Afhankelijk van het feit of u een kaart zonder, of tijdens de navigatie weergeeft, zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Kaart weergeven U kunt de kaart laten weergeven, · tijdens de routeplanning, · om bestemmingen in de kaart weer te geven of · om bestemmingen voor de navigatie uit de kaart over te nemen. U kunt de kaartweergave op de volgende manier openen: · Via de knop Show map (Kaart weergeven) in het menu Navigation (Navigatie). · Via de knop On map (Op de kaart) in het menu Destination entry (Invoer van bestemming). 52 · Via de knop Show (Weergeven) in de extra functies in menu Address (Adres) na de selectie van een bestemming. Drukken op de kaart Druk kort op de kaart, om de extra functies weer te geven. Afhankelijk van het feit of u zich momenteel in een actieve navigatie bevindt of alleen de kaart laat weergeven, zijn uitsluitend bepaalde functies beschikbaar. Druk lang op de kaart, om informatie over de gedrukte plaats weer te geven en u kunt deze bijvoorbeeld als bestemming kiezen. [. . . ] Pokud je pístroj zcela vypnutý, stisknte tlacítko Power po dobu delsí nez 4 sekundy. Pejeme vám sastnou cestu - vás servisní team Blaupunkt SK Prístroj Lucca má nový spôsob zapínania/vypínania!Prístroj Lucca ponúka dva rezimy vypínania: 1) Kudový rezim (krátké stlacenie tlacítka Power). 2) Úplné vypnutie vsetkých funkcií (dlhé stlacenie tlacítka Power na cas dlhsí ako 3 sekundy). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag